ИЗНЕСЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ

Информация за възможността за изнесени обучения през м юни 2024 г.

Вижте всички теми на страницата Семинари и уебинари за учители

Завършват с удостоверение от Софийски университет или от фондация Мадара-България, лицензирана към МОН за провеждане на квалификационно обучение на педагогическите специалисти.

и изпратете запитване на e-mail cirec@cirec.eu или на телефон 0878 468 582

УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА ДВА СЕМИНАРА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА 

6.04.2024 9:30 ч.
Лектор д-р Стефания Димитрова

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

-Разбират визията, същността и целта на компетентностeн подход в образованието и видовете компетентности.

-Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности.

-Ще усъвършенстват уменията си за:  планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии,  методически похвати и техники с цел формиране на компетентности у учениците в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

-Видео материали на успешни практики от България, Германия, Австралия, САЩ, Франция, 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

13.04.2024 9:30 ч.
Лектор д-р Стефания Димитрова

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК!

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:


-Разбират визията, същността и целта на компетентностeн подход в образованието и видовете компетентности.,


-Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности.


-Ще усъвършенстват уменията си за:  планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии,  методически похвати и техники с цел формиране на компетентности у учениците в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

Видео материали на успешни практики от България, Германия, Австралия, САЩ, Франция, 

Семинарите онлайн са предназначени за учители, директори на училища, училищни психолози и други педагогически кадри Квалификационно обучение за учители, обучение с кредити

Всеки уебинар завършва с удостоверение с  1:0 кредит


ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu
тел: 0878 468 582

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ🏄‍♂️🏆30.03.2024

Повишаване на мотивацията за учене или какви са факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри педагогически практики в България и по света.

лектор д-р Стефания Димитрова

https://www.xn--80ajjpgtb.xn--90ae/event/motovatsiya_za_uchene/

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • получат идеи как да бъде повишена мотивацията на учениците и ангажираността им към училището и учебния процес,
  • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на трудности и промени
  • развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu

тел: 0878 468 582

ПОЗДРАВ ЗА ВСИЧКИ СИЛНИ ЖЕНИ И ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ СЛАБИ И НЕВИДИМИ

Текстът на песента е на Барбара Прави. Песента се казва Voilà и означава „Ето ме“ Изпълнява Ема Кок – 16 г датска певица.

Ема Кок от 9 месечна има гастропареза и зависи от сонда, за да се храни, споделя че е била тормозена от съучениците си, заради нейния дефект.

Това съм аз. Ето ме. Приемете ме такава, каквато съм,. Не си тръгвайте , приемете ме като приятел. Това е простото, но силно послание в песента на Барбара Прави, написана за Евровизия 2021.

Изобразява жена, която се е крила в сенките, потопена в несигурността и срама, подигравана, заради някакъв дефект. (Певицата Ема Кок е била тормозена от съучениците си ,заради болестта ѝ).

В текста на песента чуваме жена, готова да се изправи срещу всякакви подигравки и неприемане, да бъде такава, каквато е .

French text

Écoutez moi
Moi la chanteuse à demi
Parlez de moi
À vos amours, à vos amis
Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou
Moi c’que j’veux c’est écrire des histoires qui arrivent jusqu’à vous
C’est tout

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue j’ai peur, oui
Me voilà dans le bruit et dans le silence

Regardez moi, ou du moins ce qu’il en reste
Regardez moi, avant que je me déteste
Quoi vous dire, que les lèvres d’une autre ne vous diront pas
C’est peu de chose mais moi tout ce que j’ai je le dépose là, voilà

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue c’est fini
C’est ma gueule c’est mon cri, me voilà tant pis
Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici
Moi mon rêve mon envie, comme j’en crève comme j’en ris
Me voilà dans le bruit et dans le silence

Ne partez pas, j’vous en supplie restez longtemps
Ça m’sauvera peut-être pas, non
Mais faire sans vous j’sais pas comment
Aimez moi comme on aime un ami qui s’en va pour toujours
J’veux qu’on m’aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue c’est fini
Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi
Regardez moi enfin et mes yeux et mes mains
Tout c’que j’ai est ici, c’est ma gueule c’est mon cri
Me voilà, me voilà, me voilà
Voilà, voilà, voilà, voilà

English translation

Listen to me
Me, the wannabe singer
Talk about me
To your loves, to your friends
Tell them about this girl with black eyes and her crazy dream
Me, what I want is to write stories that reach you
That’s all

Here, here, here, here I am, Here I am
even if stripped naked I am afraid, yes
Here I am in the noise and in the silence

Look at me, or at least what’s left
Look at me, before I hate myself
What to tell you, that another’s lips won’t tell you
It’s not much but all that I have I drop it there, that’s it

Here, here, here, here is who I am, Here I am
even if stripped bare it’s over
It’s my mouth, it’s my cry, here I am too bad
Here, here, here, here
I am my dream, my desire, like I’m dying, like I laugh at it
Here I am in the noise and in the silence

Don’t go, I’m begging you stay a long time It may not save me, no
But to do without you I don’t know how
Love me as we love a friend who goes away forever
I want us to love me because I don’t know how to like my outlines

Here, there, here, here I am, Here I am
even if exposed it is finished
Here I am in the noise and in the fury too
Look at me, finally, and my eyes and my hands
All that I have is here, it’s my mouth, it’s my cry
Here I am, here I am, here I am
Here we are, here we are, here we are Here

Поетесите, учителите по български френски или английска са приканени да ни предложат превод да поетичен български език:)

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ

мотивация за учене

Повишаване на мотивацията за учене или какви са факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри педагогически практики в България и по света.

лектор д-р Стефания Димитрова

Ще се запознаете с

– психология на мотивацията за учене
– факторите, които влияят върху мотивация за учене;
– добри практики за повишаване на мотивация за учене;
– начините за формиране на устойчивото внимание и траен интерес към учебния материал на учениците от поколението Z и Алфа, които в момента са обхванати от образователната система.

Предложени са оригинални методи, използвани в различни училища в страната, за повишаване на мотивация за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

Ще узнаете как „позитивното образование“ развива умения, които помагат на учениците да се справят с различни проблемни ситуации и с предизвикателствата към тяхната мотивация за учене в продължително дистанционно обучение.

Видеоматериали на добри практики от САЩ, Австралия и Германия илюстрират стратегията, методите и техниките на този тип обучение.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • получат идеи как да повишим мотивацията на учениците и ангажираността им към училището и учебния процес,
  • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на трудности и промени
  • развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв.

Удостоверение от фондация Мадара-България с кредит доплащане 15.00 лв. или общо 60.00 лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА

Поетите и Васил Левски

ЛЕВСКИ – Стефан Продев

Вингаги съм се страхувал да пиша за него .Не защото е сложен, а защото е съвършен.

У всеки друг може да се намери нещо неясно, неточно , нещо объркано. У него е чисто просто, здраво. Аз не знам дали има втора българска фигура, създадена така естествено и така монолитно. В образа му няма нищо излишно. Онова, което при някои създава една по-свободна атмосфера, при него би звучало вулгарно. Неговите светли очи и лаконичната му реч не търпят нищо допълнително. Тук един по- аристократичен косъм е в състояние да разруши съвършенството. Надали има друга наша личност по-чужда на театралното пресъздаване. Подобно на Паисий той е анонимен .В биографията му няма нито едно увлечение, нито една жена, нито един романтичен скандал. А е бил млад, хубав, весел. В биографията му всичко е извисено над страстите, над малките слабости. И въпреки това той не прилича на икона, не е парче исторически лед. Всичките му действия са пропити от една човещина, която смайва. От една сдържана мъжка ласка, която кара България да лудее от обич…….

Едно приближаване до него винаги трогва и смущава. Не защото е безсмъртен, а защото е във висша степен морален.

Целият му живот е низ от примери, които извисяват нацията. Неговата храброст и неговата скромност са пословични. В името на делото той е бил едновременно и добър, и безпощаден, невидим и ярък, колкото строг, толкова и справедлив. Всички, които са имали работа с него, са го обожавали. И Раковски, и Ботев, и Вазов, и шопите от софийско. Единствен предателят не е разбрал светлината. В летописа на вечността му няма нищо слабо, грозно, неприлично. Нищо, което би ни наскърбило, Суетата на вождовете му е органически чужда. Суетата на дребните герои-още повече. Той никога не е смесвал делото със себе си, макар че целият е бил потопен в огъня му. Никога не е търсел шума, славата, евтините радости. Освен красиво, но непотребно себепоказване, което вълнува изкуството, но обижда революцията.

Ето защо на неговия паметник никога не бива да има знамена и мечове, героични пози, орлови погледи. Там горе един ямурлук и едни цървули и страшните, но скъпи думи:”Ако загубя, губя само мене си…”

При чуването на тези думи винаги настръхвам. Не защото са необикновени, а защото са верни.

Те изразяват не само неговия революционен морал, но и съдбата му. Чрез тях той се издига на една височина, сред която стърчи сам в нашата история. И не само в нашата.

Едно изключение, което няма равно на себе си.

Разбира се, тук думата „сам” не означава самотен. Тук тя значи единствен. И наистина, кой друг би могъл да оспори неговото дело или нравствената му висота. Кой друг може да изрече това просто, и безподобно: „Аз съм Левски”. Да го изрече, без да се смути или без да се надцени. Сигурен съм, че никой .В неговия случай има нещо недостигаемо, неповторимо.

Той беше неук, но гениален. Едно дърво без голяма корона, но с огромни корени. Словото му не беше красиво, но беше силно. То не радваше, а будеше, възпитаваше и дори плашеше. Не беше слово на поет, а на нелегален. Затова от него историята не наследи нито една реч и нито един статия. Но това не му попречи да й остави примера на една организация, която обедини нацията и създаде България. Преди гения народът имаше честите-хайдушките кости и стръкчето здравец. След него той получи революционните окръзи –уставът на БРЦК и знамето на една „княгиня”. Днес това може да ни изглежда малко или наивно, но по онова време то беше прескачането на няколко века, възлизането от самотата на личното отмъщение, раждането на колективна ангажираност. В този смисъл той хвърли мост между народа и епохата. Той, който пръв разбра революцията, без която не можеше и която идваше….

Убеден съм, че най-красивите слова , казани за него, са винаги недостатъчно красиви. Не защото е претенциозен, а защото е свят…..

Много имена могат да се откраднат от народа, но неговото име –никога. То е млякото и въздухът за всичко българско. От кошарите до класните стаи. Клетвата, без която сме немислими. Не вярвам друга нация да е свързана с такава фатална любов към един образ. Ние не само се гордеем, че го имаме, ние ликуваме. Той е нашето вечно изригване ,нашето нравствено оплождане , безкрайността ни. Невидимата емблема, която ни свързва. Когато мислим за него, ние мислим за всичко онова, което ни спасява и мъчи – за Свободата, за Републиката, за шампионите, за устата ,която изфъфла: ”Фанете тогоз!”

Така той ни даде в едно и също време най-чистото усещане за подвига и най-страшното усещане за цената на предателството. Неговата бесилка стана нашият кръст. Той увисна на нея не само за да спаси България, но и за да я разтърси. Да и покаже слънцето и вълците. Тук е скрит един трагизъм, който няма равен на себе си. Ето защо за народа той е нещо повече от Героя. Той е Светецът. Онзи най-скъп син, пред когото майка България винаги е стояла на колене, задавена от гордост и сълзи….

Стояла е и ще стои, докато я има.

И още от Петър Димков

„Една вечер при мене дойдоха петима стари турци начело с един учител – много мъдър турчин, карловец, над сто години може би имаше. Той каза така: „Щом ще се прави къщата на Левски, да дадем и ние като карловци, каквото можем. Защото той не бе враг на турския народ, а на бейовете, на изедниците. И събрахме помежду си тези пари и Ви ги даваме да ги употребите както Вие знаете…“ И ми подава една голяма кесия, а в нея 18 000 лева. Дар за къщата на Левски! Още повече се удивих, когато ми съобщиха, че иска да ме види и ходжата. Помислих, че войниците са направили някоя пакост и е дошъл да се жалва. А той пристъпи скромно, извади една стара кърпа, на девет възела вързана, и в самия й край бяха надиплени две-три златни монети. И вика: „Дойдох да помогна и аз.“ Като му знаех вярата, аз се позасмях и рекох: „Ами че той беше ваш враг бе, ходжа!“ А човекът отвърна: „Героите никога не могат да са врагове!“ Когато вече привършвахме работата, дойде друг стар турчин и каза: „Ашколсун, добре сте направили къщата, точно такава си беше. Но къде е бояджийницата на бай Иван Кунчев?“ Казах му, че не знам да е имало бояджийница. „Имаше – рече – помня я. Защото и аз бях бояджия.“ И ни я описа цялата. По негов терк я направихме. Той дори ни даде „такъма“, каза кое как е било, кое къде да се постави. И ето – всичко бе готово. Така, като си помагаха добри българи, добри турци, въобще добри хора, из руините израсна къщата на Левски, която и днес, и винаги ще тачим и ще пристъпваме към нея като на поклонение.“

Петър Димков за възстановяването на родната къща на Васил Левски.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИ ЗА УЧИТЕЛИ онлайн 2024

Партньорска програма на фондация Мадара-България и Софийски университет

ДАТА
ДАТАТЕМАКРЕДИТИ
9-10.0327-28.04STEM и STEAM: Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес2
16.0311.05Ефективна комуникация и работа с родителите1
23.0318.05Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес1
30.03Повишаване на мотивацията за учене1
6.0425.05Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа (за учители)1
13-14.04Компетентностен подход чрез позитивно образование   2

За всеки семинар може да получите 1 или 2 кредита, съгласно програмата. Фондация Мадара-България и Софийски университет са лицензирани от МОН да издават удостоверения от квалификационни семинари.  Един кредит се получава при обучение един ден а два кредита при обучение два дни. Вие избирате обхвата на семинара.

Таксата на семинарите е 45.00 лв. за семинар онлайн с 1 кредит 1 ден и 65.00 лв.  с 2 кредита два дни.

Удостоверенията на фондация Мадара-България са 15.00 лв за семинар с 1 или 2 кредита.

За връзка с нас относно „Семинари за учители„, използвайте познатия адрес cirec@cirec.eu и тел. 0878468582

Подарък за шестия рожден ден на фейсбук групата „Образование за 21. век“

Днес е рождения ден на фейсбук групата „Образование за XXI век„! Благодаря ви за това , че вече шест години поддържате тази общност силна😊🎉🎁.

За всички членове на тази група, които пожелаят да научат повече за „РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ“ в семинар на 10-ти февруари – можете да ползвате отстъпка от 10 лв. за получаване на удостоверение с 1:0 кредит.🏆😊Умението за адаптивност и устойчивост са вече номер едно сред списъка с умения за 21. век.

УМЕНИЕТО ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ СА ВЕЧЕ НОМЕР ЕДНО СРЕД СПИСЪКА С УМЕНИЯ ЗА 21 ВЕК.

Освен преценка за емоционалната и социална интелигентност на учениците, водещите образователни институции в Австралия и Щатите и Германия оценяват вече и адаптивната интелигентност (AQ).

В семинар за учители на 10.02.2024 г ще представим стратегии, методи и техники, с които се възпитават умения за адаптивност и устойчивост.

Агенциите за подбор на персонал включиха в проучването на кандидатите за различни позиции и умения за устойчивост и адаптивност. Педагозите, които подготвят идните поколения да навлязат успешно на пазара на труда, следва да обърнат внимание на тези умения.

Семинарът завършва с удостоверение с 1:0 кредит от Софийски университет.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАРА ТУК

ПОДКРЕПЕТЕ ВАШИЯ ЛИДЕРСКИ ПОТЕНЦИАЛ С ТРИТЕ ВАЖНИ УМЕНИЯ НА 21-ви ВЕК

През 2015 г. Лондон бизнес скул обяви: „Лидерът на 21-ви век притежава емоционална и социална интелигентност“. Само три години по-късно към основните качества на успешния лидер бе добавена и „адаптивна интелигентност“. Предлагаме на Вашето внимание два уебинара, които разглеждат основните измерения на трите типа интелигентност както и методи и техники за тяхното развиване. Семинарите се провеждат онлайн и завършват с удостоверение с 1:0 образователен кредит.

27.01.2024 – РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

10.02.2024 – РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Всички теми на семинарите 2024 тук!

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Лектор д-р Стефания Димитрова

СТРЕС В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

стрес в учителската професия

УЕБИНАР на 20.02.2024

Уебинарът  разглежда психичната и физиологична природа на стрес в учителската професия и предлага различни методи и техники за справяне с негативните последици от силния и хроничен стрес.

Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология.

Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.

Предложени са иновативни методи за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота и работа под стрес.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • изградят компетентност, необходима за разпознаване на признаците на стрес в учителската професия
  • развият умение за устойчивост и адаптивност
  • усвоят методи и техники за справянето със стреса

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

ПАРТНЬОРСК А ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Департамент за информация и усъвършенстване на учителите

Лектор д-р Стефания Димитрова

Кредит 1:0

Предназначен за всеки, който пожелае да усвои умения за справяне със стреса

Таксата за уебинара е 45.00  лв.  без кредит

Таксата за издаване на удостоверение с кредит от фондация Мадара-България – 15.00 лв или общо 60 лв.

На имейл адреса, който сте посочили при регистрация,  ще получите номера на банковата сметка, по която се превежда таксата участие. На същия адрес ще получите и линк за достъп до виртуалната зала на уебинара.

Ако в момента не работите като учител в конкретна учебна институция, в графата „адрес на училището“ пишете „в момента не работя като учител“.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

За често задавани въпроси тук

Календар на семинарите през месец януари 2024 г. тук

Ако желаете някой семинар да бъде представен при вас или на изнесено обучие или на дата специално за Вашето учебно заведение , свържете се с нас на тел 0878 46 85 82 Програма на всички семинари тук