УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА ДВА СЕМИНАРА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА 

6.04.2024 9:30 ч.
Лектор д-р Стефания Димитрова

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

-Разбират визията, същността и целта на компетентностeн подход в образованието и видовете компетентности.

-Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности.

-Ще усъвършенстват уменията си за:  планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии,  методически похвати и техники с цел формиране на компетентности у учениците в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

-Видео материали на успешни практики от България, Германия, Австралия, САЩ, Франция, 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

13.04.2024 9:30 ч.
Лектор д-р Стефания Димитрова

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК!

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:


-Разбират визията, същността и целта на компетентностeн подход в образованието и видовете компетентности.,


-Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности.


-Ще усъвършенстват уменията си за:  планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии,  методически похвати и техники с цел формиране на компетентности у учениците в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

Видео материали на успешни практики от България, Германия, Австралия, САЩ, Франция, 

Семинарите онлайн са предназначени за учители, директори на училища, училищни психолози и други педагогически кадри Квалификационно обучение за учители, обучение с кредити

Всеки уебинар завършва с удостоверение с  1:0 кредит


ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu
тел: 0878 468 582