Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

май 20

Работа с родителите

Семинарът ще се фокусира върху ефективната работа с родителите.

Учителите и другите педагогически специалисти се нуждаят от подробна информация за психологическите особености както на децата, които са обхванати в образователната система Z и Алфа така и за поколенията на родителите Z и Y.

Анализираме различнитете видове родители и начините за комуникация с тях.

От друга страна съвременните родители все повече се нуждаят от професионалната помощ на педагога, за да бъдат подготвени при решаване на различни казуси и проблемни ситуации с децата им.

Семинарът предлага различни техники на взаимодействие учител-родители и училище-родители.

Ще представим множество добри практики за внедряване на различни форми и методи на взаимодействие между училището и семейството от практиката на училищатав България и по света, за да насърчим активното участие на родителите в психолого-педагогическата работа на училището.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще :

 • получат компетентност за ефективно взаимодействие и комуникация с родителите на децата и учениците;
 • повишат познанията си за особеностите на поколенията на родителите на децата и учениците, обхванати в образователната система и за най-подходящите техники за комуникация и взаимодействие с тях;
 • усъвършенстват уменията си да комуникират различни казуси и проблемни ситуации с с родителите.
 • Компетентности, които ще бъдат придобити:
  • Психологическа
  • Педагогическа
  • Комуникативна
  • Организационна

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, директори на училища, училищни психолози  и други педагогически кадри

Квалификационно обучение за учители, обучение с кредити

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Ако желаете да получите удостоверение с 1:0 кредит от ДИУУ Софийски университет  доплащат се 35.00 лв

Ако предпочитате да получите удостоверение с 1:0 кредит  от Център за международни изследвания за образование и култура  на фондация Мадара-България доплащат се  15.00лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Място

Уебинар

Регистрацията завърши