Често задавани въпроси

Кога се провежда квалификационното обучение за учители в Интернет?
Обучението се провежда съгласно публикувания календар на обученията или по колективна заявка от не по-малко от десет участника.

Може ли обявен уебинар да бъде изнесен като семинар в конкретно училище?
Да, този възможност можете да обсъдите на имейл cirec(@)cirec.eu  или тел 0878 468582

Колко дни продължава един квалификационен курс за учители?
Един квалификационен курс за учители може да бъде целодневен или да продължава два последователни дни. Това е отбелязано в календара на събитията за съответната година.

Мога ли да заявя тема, която не е упомената в програмата за съответната година?
Да, това може да стане при колективна заявка на 20 и повече участника, след обсъждане на съответните параметри на обучението с лектора на Център за международни изследвания за образование CIREC на e-mail:cirec@cirec.eu или на тел 0878 468 582

Какво означава уебинар ?
Уебинарът е семинар, който се провежда във виртуална зала в Интернет. Уебинарите на CIREC не са на запис, а се провеждат в реално време с възможност за задаване на въпроси към лектора писмено или чрез микрофон.  Отговор на вашия въпрос получавате в реално време по време на уебинара.

Трябва ли да имам специални познания за работа във виртуалната зала на уебинара, за да участвам?
Не. Системата е изключително лесна и удобна за участие. След регистрация ще получите кратки указания и адрес за достъп.

Колко часа продължава един квалификационен курс за учители?
За получаването на 1 квалификационен кредит курсът продължава 16 академични часа. Уебинарите на CIREC са 8 присъствени онлайн и 8 дистанционни часа -самостоятелна работа.

Какво означава присъствено обучение?
Присъствие и участие във виртуалната зала на съответния уебинар.

Какво означава дистанционно участие?
Работата от дистанция представлява участие в проучване, попълване на въпросник или онлайн консултации – по желание на участника.

Трябва ли допълнително да се регистрирам и на сайта на ДИУУ Софийски университет за получаване на удостоверение с кредит?
Не. Достатъчно е да сте регистрирани на нашия сайт и да сте присъствали на съответното обучение за учители.

Присъства ли Вашата организация в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на педагогическите специалисти? Това е програма на ДИУУ – Департамент за информация и усъвършенстване на учителите на Софийски университет, организирана от фондация Мадара-България. Университетите не са упоменати в регистъра, тъй като за тях няма нужда от одобряване, защото са безспорно най-подготвените институции,  организиращи квалификацията и професионалната подготовка на педагогическите специалисти.

При колко участника от едно училище може да получим отстъпка в общата цена?
При 20 и повече участника получавате отстъпка 10% от таксата за уебинара.

Може ли да заявим специален ден и час за уебинар за нашето училище?
Да, тази възможност можете да обсъдите  на имейл cirec(@)cirec.eu или тел 0878 468582

Може ли да получа удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура, без да ми бъдат начислявани кредити?
Да, в такъв случай заплащате само обявената такса на уебинара/семинара, без да заплащате таксата за издаване на удостоверние от ДИУУ Софийски университет.

Каква е таксата за удостоверение от ДИУУ с кредити? 
Таксата на ДИУУ е постоянна и е в размер на 30.00 лв.

Как и кога ще получа удостоверението с кредити?
Удостоверението на ДИУУ Софийски университет се получава в рамките на един месец след приключването на уебинара . Изпраща се по куриер за сметка на получателя до офис на куриер или до адрес.

Как и кога ще получа удостоверението на Център за международни изследвания за образование и култура CIREC ?
Удостоверенията се получават като .pdf файл приложен към имейл на адреса, от който сте се регистрирали до 10 дни след приключването на уебинара.

Какви са отзивите за вашите уебинари?
Отзивите за нашите уебинари можете да намерите на тази страница

Мога ли да получа фактура за плащането?
При регистриране, освен основните данни попълнете и данните, необходими за издаване на фактура. Ако сте пропуснали при регистрацията, това може да стане по-късно, като ни изпратите данните на мейл office(@)cirec.eu

Как се осъществява плащането на таксите за уебинар и удостоверение от ДИУУ?
Плащането става по банков път с платежно нареждане, в което упоменавате датата на уебинара и името на участника или училището. Данните за плащане по банков път получавате след регистрация на имейл адреса, от който сте се регистрирали.

Как мога да получа информация, която не е засегната в тази публикация?
Изпратете мейл с вашето запитване на office(@)cirec.eu

Политика за защита на личните данни