Последни изминали Събития

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Компетентностен подход в образованието Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи. Позитивно образование

45.00лв.

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

Уебинар

Лектор д-р Стефания Димитрова Направен е анализ на ключовите емоционални и социални компетентности, необходими на учителя  за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа на успешното лидерство. Предложени са техники за развиване на социална идентичност на класа и подходи за успешни взаимоотношения “учител - трудни за комуникация ученици“. Представена е стратегия за устойчиво

45.00лв.

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ

Повишаване на мотивацията за учене или какви са факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри педагогически практики в България и по света. лектор д-р Стефания Димитрова Ще се запознаете с – психология на мотивацията за

45.00лв.