ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи за повишаване на мотивацията за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

40.00лв.