ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

емоционална и социална интелигентност

Тематична рамка

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя  за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител – ученик“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.
След успешно преминаване на уебинара участниците ще :

 • повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в класа
 • разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
 • умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа.
 • придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, директори на училища, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Как да разбираме и да преподаваме на поколението Z

Лекцията „Как да разбираме и да преподаваме на поколението Z“ е една от темите в онлайн обучението „Създаване на умения за XXI век“, което ще се проведе на 22-ри март 2020.

В него са представени особеностите на поколението, което в момента е обхванато от образователната система (родените между 1997 и 2012 г) . Предложени са начини за повишаване на заинтересоваността на юношите и младежите от учебния материал.

Повече информация и регистрация за онлайн обучението /уебинар „Създаване на умения за XXI векТук

Уебинарът завършва с удостоверение с кредит от Софийски университет

Ето една добра практика на учителката Нели Бачева, която споделяме с вас

Умения за 21. век

умения за XXI век

Пет международни програми идентифицираха и дефинираха уменията, които са ни необходими, за да се реализираме в динамичната, мултидисциплинарна и мултикултурна среда на 21.век.

С тези умения ще ви запознае онлайн обучението на тема „РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21. ВЕК“, което ще се проведе на 22. март от 10:00 до 18:00 ч. и завършва с удостоверение с кредит от ДИУУ Софийски университет

Теоретична рамка на обучението онлайн

Какви са особеностите на поколенията, които са обхванати от образователната система в момента и как можем да осъществим успешна комуникация с тях.

Добри практики за методи и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век.

Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

Ведеоматериали на интервюта с изтъкнати учени и добри практики на педагози.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

 • Повишат своята информираност за стандартите за създаване на умния за XXI век, изработени от водещи образователни институции.
 • Ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели усвояване на знания и умения за XXI век.
 • Ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията.
 • Ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за XXI век.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Онлайн обучението се осъществява по партньорска програма на фондация Мадара-България и ДИУУ Софийски университет.

Регистрация за участие в обучението тук

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

позитивно образование

Център за международни  изследвания за образование и култура CIREC участва през 2017 г в международен проект на тема Позитивно образование, в резултат на който разработихме съвместно с ДИУУ Софийски университет този квалификационен уебинар за учители.

Тематична рамка:

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
 • Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
 • Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
 • Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Предвестие за пролет

предвестие за пролет

Желаем ви дни изпълнени със здраве, жизненост и доброта!

ДОБРАТА БАБА МАРТА

Елисавета Багряна

Малък Сечко свъсен кихна

и замина си далече.

Баба Марта се усмихна

и на Слънча светъл рече:

Хайде, Слънчо, ставай, сине!

Цяла зима спа на воля,

но сега поля, градини,

тебе чакат и се молят.

Чакат да ги стоплиш, сине,

да поникнат буйни ниви.

По дворове, по градини

да разцъфнат бели сливи.

Чакат вече и децата –

те са палави и мили.

Разтвори им сърчицата,

влей им радост, здраве, сили!

Екипът на Семинари за учители – фондация Мадара-България

Час по емоционална интелигентност в Дания

програма за емоционална интелигентност

Дания – втората страна в света с най-щастливите хора. В много училища в страната, още от 1993 година, “Часът на класа” е превърнат в урок по емпатия. Той е задължителна част от учебната програма на деца от 6 до 16 години и се провежда веднъж седмично.

Основната идея е в тези часове учениците да бъдат заедно в спокойна обстановка, която да ги предразполага да общуват и да споделят проблемите си, като всички заедно намират правилното им решение.

Естеството на тези проблеми и теми може да бъде всякакво – от лични такива до конфликти, породени между съученици, а може и изобщо да нямат връзка с училищната среда.

Преподавателите се стремят да превърнат това време за децата във възможност да се научат да говорят открито и без страх за неща, които ги потискат и им пречат, а едновременно с това останалите се учат да изслушват, да бъдат съпричастни, да проявяват разбиране и да търсят решение, за да помогнат.

Ибен Сандал е детски психотерапевт, който обяснява двата начина, по които се преподава емоционална интелигентност в Дания – единият вариант е чрез работа в екип, а другият с колаборативно учене.

Чрез тези образователни похвати децата растат, усвоявайки емоционална компетентност, която е важна и основополагаща за живота им като възрастни.

Изследвания показват, че дори успехът на дадено дете се повишава, тъй като в спокойна, защитена и разбираща обстановка, то може да бъде изцяло съсредоточено в останалото от учебната програма и има много по-благоприятна среда за учене.

Колаборативното учене също е приоритет за учителите, които окуражават децата да не се стремят да бъдат най-добрите сред съучениците си, а да подобряват всекидневно уменията си, за да помагат на другите, които не са достатъчно надарени.

Дете, което има математически талант, няма да стигне далеч, ако не се научи да си сътрудничи със съучениците си, защото ще има нужда от помощ по другите предмети. Това е чудесен урок за децата още от най-ранна възраст, защото никой не живее живота си сам.

Така се изграждат умения да изпитваш емпатия, които по-късно се засилват, когато внимаваш за начина, по който другият човек възприема информацията, и когато успееш да се разходиш в чуждите обувки, за да разбереш как точно се случва процесът на учене.“, обяснява Джесика Александър – американски писател и културолог.

Препечатано от shash.bg

Емоционална интелигентност- цялостна прогарама или отделен час по емпатия? Кой подход е по-добър?

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Семинар онлайн (уебинар) на 7. март 2020 ще представи цялостна програма за възпитаване в емоционална интелигентност. Добри практики и видео материали от САЩ, Австралия, Германия, Финландия

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа – семинар онлайн (уебинар) на 14. март 2020 ще представи методи и техники за възпитаване на емоционална и социална интелигентност. Добри практики и видео материали от Япония, САЩ, Австралия

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЕБИНАРИТЕ ТУК

Позитивно образование в средното училище – онлайн обучение за учители

позитивно образование

Партньорска програма с ДИУУ Софийски университет, която завършва с кредит от ДИУУ

Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

работа с трудни деца

Тематична рамка

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано.

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано
 • Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици.
 • Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа и да възстановяват добрия климат в класа и добрите взаимоотношения с децата или учениците.

Кредит – 1.0

Предназначен за директори и учители  в детската градина

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището и детската градина

Емоционална интелигентност за успешно лидерство в училище

Тематична рамка

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището. Направен е анализ на ключовите емоционални и социални и  компетентности, необходими на директора на училището или детската градина за успешно менажиране на училищния екип.

Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Предложени са техники за контрол над силния и хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител – ученик“, „директор – подчинен“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището и класа.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще могат да:

 • Ще повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в училището
 • Разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
 • Ще умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа.
 • Ще придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на училището.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси