Създаване и развиване на ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

емоционална и социална интелигентност

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря на въпроса: Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование и как да я развиваме в началното и средното училище. Защо тя е по-важна от аналитичната интелигентност IQ? Предложени са техники и методи за трениране на качества за успешни взаимоотношения “възпитател-дете“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на уебинара участниците ще могат да:

 • повишат познанията си относно методите за подобряване на емоционалната и социална интелигентност
 • разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
 • умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа или училището.
 • придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа или училището.

Кредит – 1.0

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Развиване на умение за устойчивост и адаптивност

умение за устойчивост

На 1ви и 2ри февруари ще имате възможност да се запознаете с една тема, която в момента е в центъра на вниманието на педагози и психолози и това е темата за „Създаване на умение за устойчивост и адаптивност“

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост и адаптивност на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика.

Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.  Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z (родени след 2000 г.)  и начините за развиване на жизнените им умения. 

Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

 • развият компетентност, необходима на учителите за изграждане на умение за устойчивост и адаптивност
 • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на препятствия, промени и неуспехи
 • могат да прилагат иновативен принцип на работа в своя клас и училище.

Партньорска програма между Център за международни изследвания за образование и култура на фондация Мадара-България и Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийски университет.

Всяко онлайн обучение за учители е резултат от участието на Центъра за изследвания в областта на образованието в международни проекти по темите, на които са посветени семинарите/уебинарите.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

уебинар позитивно образование в набалното училище

Тематична рамка:

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
 • Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
 • Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
 • Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Развиване на емоционалната интелигентност на децата и учениците

емоционална и социална интелигентност

Онлайн обучение за учители, което завършва с удостоверение с кредит от Софийски университет.

Партньорска програма между Център за международни изследвания за образование и култура на фондация Мадара-България и Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийски университет.

Всяко онлайн обучение за учители е резултат от участието на Центъра за изследвания в областта на образованието в международни проекти по темите, на които са посветени семинарите/уебинарите.

На 25 януари и 8-ми февруари ще имате възможност да се запознаете с една от най-важните теми, залегнали в изискванията на МОН за усвояване от всеки учител. Това е темата за „Създаване и развиване на емоционалната интелигентност на децата и учениците“.

Онлайн обучението за учители се осъществява във виртуална класна стая, където ще можете да наблюдавате лектора, който изнася презентация. Ще имате възможност да видите богат видеоматериал по темата, включително разнообразни добри практики на учители по света и у нас.

Регистрирайте се за участие в онлайн обучението за учители тук

Направен е анализ на ключовите емоционални компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност.

Курсът отговаря на въпроса: Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование и как да я развиваме в началното и средното училище.

Защо емоционалната интелигентност е по-важна от аналитичната интелигентност IQ?

Предложени са техники и методи за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител-дете“.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на онлайн обучението участниците ще могат да:

 • повишат познанията си относно методите за подобряване на емоционалната и социална интелигентност
 • разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
 • умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа или училището.
 • придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа или училището.

Честита Нова 2020 Година

Екипът на „Семинари за учители“ при фондация Мадара-България ви честити 2020 година!

Според българската традиция първата седмица от новата година е седмица на отърсване от всичко „нечисто“ или казано на психологически език всичко, което е задържало нашето добруване.

В Америка наричат тази седмица – „дни на приемане на обети за промяна“. Тези решения обичайно са нещо, което хората искат да сменят в навиците или стила си на живот.

Имате цяла седмица време да премислите от какво да се отърсите през тази година , какво да подобрите и какво да прегърнете с готовност за промяна.

Ние ви предлагаме подкрепа в търсенето на решение. Една от лекциите в уебинара Позитивно образование на 18ти и 19ти януари ще ви запознае с науката за щастието: като индивиди и като педагози, които възпитават учениците си как да разбират щастието как да го постигнат.

Желаем ви решителност , кураж и въображение, за да превърнете 2020 г. в щастлива и благополучна за вас и вашите близки!

Животът, такъв, какъвто искаме да бъде
Животът, такъв, какъвто искаме да бъде

Нов коефициент на интелигентност – AQ

Адаптивност - противоотрова за отживялост на

Коефициент на адаптивност

През 1912 г немският психолог Уйлям Стерн споменава за пръв път понятието коефициент на интелигентност „IQ“ като термин, който измерва познавателната и аналитична способност на индивида.

През 1996 г американският психолог Даниел Голман представя феномена емоционална интелигентност „Емоционалната интелигентност и защо тя е по-важна от IQ“

„Коефициентът на адаптивност“ (AQ) стана ключов за 21. век

Наскоро бе въведен нов коефициент на интелигентност, от който зависи бъдещето на учениците, като активни граждани в 21.в Това е коефициент на адаптивност, който отчита каква е способността на индивида да се адаптира в динамично променящата се жизнена среда.
Адаптивността е противоотрова на старостта и отживелите модели.

Не чакайте 20 години, за да узнаете как да се адаптираме към бързо променящия се, технологично и ценностно комплексен свят, и как да възпитаваме това умение у учениците? Отговор на тези въпроси ще получите в уебинара „Създаване на умение за УСТОЙЧИВОСТ И АДАПТИВНОСТ“ на 01.02.2020

Уебинарът е организиран от фондация Мадара-България и ДИУУ Софийски университет. Провежда се изцяло онлайн.

Предназначени са за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за всеки уебинар е 40.00 лв.

За всеки уебинар се присъжда един кредит. Такса за удостоверението от ДИУУ Софийски университет за кредит доплащане 30.00 лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

МЕТОДЪТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Леонардо да Винчи

Геният на Ренесанса Леонардо да Винчи не само създава забележителни творби в изкуството, но има уникално прозрение за физика и дори за психология. Художникът предлага прост начин да се синхронизират умът и емоциите чрез рисуване.

В своя метод за лечение художникът изброява 23 емоционални състояния, които могат да бъдат преодолени лесно с хартия и моливи. Съвременната психология потвърждава неговите предложения за сваляне на стреса .

Когато сте под въздействието на нежелани емоции – рисувайте!

***
Уморен – рисувайте цветя.

Ядосан – чертайте линии.

Изпитвате болка – моделирайте с глина и пластелин.

Скучно – запълнете лист хартия с различни цветове.

Тъжно – рисувайте кра дeн от ене ргети дъга.

Страшно – плетете макраме или правете апликации от тъкани.

Изпитвате тревога – направете кукла от прежда.

Изпитвате възмущение- късайте хартия на малки парченца.

Безпокоите се – сгъвайте оригами.

Напрегнати сте – чертайте спирали и възли.

Важно е да си спомните – рисувайте лабиринти.

Разочаровани сте – направете копие на картина.

Отчаяни сте – чертайте пътища.

Трябва да разберете нещо кра дeн от ене ргети – нарисувайте мандала.

Необходимо е бързо да се възстановите силите си – рисувайте пейзажи.

Искате да разберете вашите чувства – направете си автопортрет.

Важно е да запомните състояние – рисувайте цветни петна.

Ако се нуждаете от систематизиране на мислите – рисувайте квадрати.

Искате да разберете себе си и своите желания – направете колаж.

Важно е да се съсредоточите върху мислите кра дeн от ене ргети си – рисувайте с точки.

За да намерите най-добрия начин за излизане от ситуацията – чертайте вълни и кръгове.

Чувствате, че сте „затънали“ и трябва да се движите напред – рисувайте спирали.

Искате да се концентрирате върху целта си – рисувайте решетки и мишени.

НОВАТА ПРОГРАМА НА УЕБИНАРИ С КРЕДИТИ

Партньорска програма на Център за международни изследвания CIREC и ДИУУ Софийски университет

Има отворена предварителна регистрация за всяка тема

Теми на обучителната програма за 2020 г

 1. Развиване на умение за устойчивост 
 2. Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училище  (за директори на учебни заведения)
 3. Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа (за учители)
 4. Създаване и развиване на емоционалната и социална интелигентност на учениците
 5. Създаване и развиване на емоционалната и социална интелигентност на децата в детската градина
 6. Компетентности / умения за XXI век
 7. Позитивно образование в началното училище
 8. Позитивно образование в средното училище
 9. Работа с трудни деца в детската градина
 10. Работа с трудни деца в началното училище
 11.  Японският опит за създаване на социални умения в детската градина, началното или средното училище  – по договаряне
 12. НОВО!!Диалог и изграждане на партньорство с родителите уебинарът ще се проведе през м. април.

Записалите се преди 23ти декември получават допълнителен достъп до учебните филми на CIREC със субтитри на български език.

ЯПОНСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

японската философия на образованието

Лекцията е изнесена на конференция ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ: ЯПОНИЯ -БЪЛГАРИЯ на 28ми септември 2019 г. в Софийски университет. Конференцията премина под патронажа на японското посолство, в чест на тройния юбилей на японо-българските отношения.

Организатори Департамент за иновации и усъвършенстване на учителите Софийски университет и фондация Мадара-България

автор: д-р Стефания ДИМИТРОВА – директор на Център за международни изследвания за образование и култура CIREC