РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

емоционална интелигентност в детската градина

Уебинар за учители на 18-ти март от 10:00 ч

Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на децата в детската градина. Лектор д-р Стефания Димитрова

Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на емоционалната и социалната интелигентност на децата.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

 • повишат познанията си относно методи и техники  за развиване на емоционалната интелигентност на децата
 • открият какви емоционални и социални умения следва да притежават децата, в епохата на общество на 21. век.
 • разпознават източниците на  стрес у децата и да развиват уменията им за справяне със стреса .
 • придобият умения за работа с деца с различна емоционална, познавателна и поведенческа ангажираност към детската градина .

Кредит – 1.0 от Софийски университет

Предназначен за учители в детски градини

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC – без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от пет участника: cirec(@)cirec.eu

тел: 0878 468 582

Ако желаете семинарът да бъде проведен за учителите от Вашето учебно заведение във Вашето населено място, свържете се с нас на cirec(@)cirec.eu или тел: 0878 468 582

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

емоционална интелигентност в детската градина

Емоционална интелигентност на децата

Лектор д-р Стефания Димитрова

Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на децата в детската градина.

Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на социалната интелигентност на децата.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

 • повишат познанията си относно методи и техники  за развиване на емоционална интелигентност на децата
 • открият какви емоционални и социални умения следва да притежават децата, в епохата на общество на 21. век
 • разпознават източниците на  стрес у децата и да развиват уменията им за справяне със стреса
 • придобият умения за работа с деца с различна емоционална, познавателна и поведенческа ангажираност към детската градина .

Кредит – 1.0 от Софийски университет

Предназначен за учители в детски градини и родители

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC – без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от пет участника: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Ако желаете семинарът да бъде проведен за учителите от Вашето учебно заведение във Вашето населено място, свържете се с нас на cirec(@)cirec.eu или тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

5 умения, които ни се отплащат добре

Източник: Maisei Raman / ShutterstockЧОВЕК

Едни от най-големите инвестиции в живота не изискват пари, а упорство и искрен стремеж за самоусъвършенстване.

Това припомня редакцията на американското списание Entrepreneur, цитирано от Мениджър Нюз. Тя цитира скорошно проучване на американския сайт Quora, посветено на въпроса „Кои са най-трудните за научаване и най-полезни впоследствие умения?“. Отговорите са най-различни, но сред тях се открояват някои важни неща. Посочени са уменията, тежки за научаване, но безспорно полезни – щом човек ги усвои, те се отплащат завинаги. 

Ето кои са, накратко: 

Да можеш да управляваш времето си.

До момента това остава едно от най-високо ценените от работодателите качества на съвременния служител. Много е трудно човек да се научи как да планира, но щом успее, това се оказва изключително полезно – успяваме да свършим повече неща, при това навреме. 

Съпричастност, съчувствие.

Човек може да е най-дисциплинираният, брилянтен и дори богат в обкръжението си, но ако не го е грижа за другите, като цяло едва ли би постигнал много стойностни неща. Емпатията е считана за ключова предпоставка за успеха на бизнеса. Умението да чувстваш каквото чувстват другите е това, което прави продажбите добри, а услугите – на отлично ниво. Тя помага на екипния дух и мотивира да се работи повече. Надмогва апатията и стимулира усещането, че вършим нещо по-голямо от самите нас. Внушава смисъл. 

Да можеш да се наспиваш.

Десетки изследвания потвърждават, че ако човек превърне в приоритет осигуряването на достатъчно време и условия да се наспива нощем, би могъл качествено да промени живота си. 

Позитивно говорене за себе си.

В крайна сметка винаги се оказва, че не е важно онова, което другите са казвали за нас, а какво ние самите мислим за себе си. Необходимо е време, за да изградим самоувереност и способност да вярваме в себе си, ако никой друг не вярва, но това се отплаща неотменимо. Когато говорим на себе си с добри думи, бавно и сигурно преобръщаме притесненията си в любов – към този, който сме. 

Постоянство.

То е необходимо за постигането на какъвто и да е вид личен успех, независимо дали става дума за физически тренировки или друго. Някои хора днес спират да работят усилено, щом достигнат върха. Затова бързо са измествани от него. 

#умения  #обучение

Защо домашните вредят на децата повече, …
Как се обучават китайските деца

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Развиване на компетентности е тема от първостепенна важност за съвременното училище.

18-ти февруари 2023 10:00 ч.

Развиване на компетентности в училище
Компетентностен подход в образованието

Семинар онлайн/уебинар по партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България

Лектор д-р Стефания Димитрова

Новата визия за компетентностен подход в образованието представя развиване на ключови компетентности на учениците в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Уебинарът представя цялостна стратегия за създаване на образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностен подход чрез позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

 • Обучение, ориентирано към развиване на компетентности в съвременното училище.
  компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
 • Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключови компетентности;
 • Стратегии и методи на позитивното образование за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици ;

Видео материали на успешни практики на компетентностен подход в образованието в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Разбират визията, същността и целта на компетентностния подход в образованието
 • Прилагат най-новия принцип на развиване на ключови компетентности в образованието
 • Използват принципа на позитивно образование за повишаване на мотивацията за учене
 • Ще използват ефективни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
 • Ще усъвършенстват уменията си за:  планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии,  методически похвати и техники  в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu

тел: 0878 468 582

Календар на уебинарите 

Семинар за учители през ваканцията :)

интерактивни методи

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

4.02.2023

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците.

Семинарът разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотивацията за учене, критичното мислене и творчеството.

Решенията откриваме на пресечната точка между психология, методика на обучението и добри педагогически практики в България и по света.

Ще се запознаете с
– причините за необходимост от нови интерактивни методи и техники за формиране на устойчивото внимание и траен интерес към учебния материал на учениците от поколението Z и Алфа, които в момента са обхванати от образователната система;
-как интерактивното обучение модернизира традиционното образование, като активизира различни параметри на образователния процес;
-принципи за организация на интерактивно обучение;
-интердисциплинарно обучение в професионални учебни общности;
-силни и слаби страни на ученето чрез опит и преживяване или още т.нар. активно учене

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи .

Приложен е план за създаване на интерактивни методи и използването на интерактивни техники в обучителния процес.

Ще видите видеоматериали на добри практики от България, САЩ, Австралия и Германия.

Лектор д-р Стефания Димитрова

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ

мотивация на учениците за учене

Известен факт е, че ученето все по-трудно се вмества в дневния режим на учениците, защото се сътезава с множество привлекателни средства за забавление: онлайн игри, видеа, социални мрежи.

Затова на 28-ми януари 2023 г от 10:00 ч организираме уебинар за повишаване на мотивацията на учениците за учене.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК !

Ще представим какви са факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри педагогически практики в България и по света.

лектор д-р Стефания Димитрова

Ще се запознаете с

– психология на мотивацията за учене
– факторите, които влияят върху мотивация за учене;
– добри практики за повишаване на мотивация за учене;
– начините за формиране на устойчивото внимание и траен интерес към учебния материал на учениците от поколението Z и Алфа, които в момента са обхванати от образователната система.

Предложени са оригинални методи, използвани в различни училища в страната, за повишаване на мотивация за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

Ще узнаете как „позитивното образование“ развива умения, които помагат на учениците да се справят с различни проблемни ситуации и с предизвикателствата към тяхната мотивация за учене в продължително дистанционно обучение.

Видеоматериали на добри практики от САЩ, Австралия и Германия илюстрират стратегията, методите и техниките на този тип обучение.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ ОНЛАЙН /УЕБИНАРИ ПРЕЗ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2023 Г


януари 2023

мотивация за учене

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ

януари 28-29 , час 10:00 – 13:00

Повишаване на мотивацията за учене или какви са факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри педагогически практики в България и по света. лектор д-р Стефания Димитрова Ще се запознаете с – психология на мотивацията за …

Повече информация тук

45.00 лв.

февруари 2023

Интерактивни методи за обучение

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

февруари 4 – февруари 5 час 10:00-13:00

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи за повишаване на мотивацията за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

45.00лв.

Повече информация тук

компетентностен подход в образованието

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

февруари 18 /час 10:00 –  16:30

Уебинар

Семинар онлайн/уебинар по партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България Лектор д-р Стефания Димитрова Новата визия за компетентностен подход в образованието представя развиване на ключови компетентности на учениците в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи. Уебинарът представя цялостна стратегия за създаване на образователна среда, която да …

Почеве информация тук

45.00лв.

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Развиване на компетентности в училище

Семинар онлайн/уебинар по партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България

Лектор д-р Стефания Димитрова

Новата визия за компетентностен подход в образованието представя развиване на ключови компетентности на учениците в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Уебинарът представя цялостна стратегия за създаване на образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностен подход чрез позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

 • Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключови
  компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
 • Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключови компетентности;
 • Стратегии и методи на позитивното образование за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици ;

Видео материали на успешни практики на компетентностен подход в образованието в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Разбират визията, същността и целта на компетентностния подход в образованието
 • Прилагат най-новия принцип на компетентностен подход в образованието в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности
 • Използват принципа на позитивно образование за повишаване на мотивацията за учене
 • Ще използват ефективни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
 • Ще усъвършенстват уменията си за:  планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии,  методически похвати и техники  в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Календар на уебинарите 

 

 

ПОСЛЕДНИ СЕМИНАРИ ОНЛАЙН ЗА 2022 година

Изпращаме 2022-ра година с два последни уебинара за учители, посветени на актуални теми, по които сме участвали в проекти за мониторинг на съвременни образователни практики .

Семинарите са подготвени по партньорска програма на фондация Мадара-България и ДИУУ Софийски университет.

Всеки уебинар завършва с удостоверения с 1:0 кредит от Софийски университет.

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

26-ти ноември 10:00 ч

Компетентностен подход в образованието
Лектор д-р Стефания Димитрова

Новата визия за компетентностен подход в образованието представя развиване на ключови компетентности на учениците в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Уебинарът представя цялостна стратегия за създаване на образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностен подход чрез позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключови
компетентности и на умения за живот и работа през 21. век

Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключови компетентности;

Стратегии и методи на позитивното образование за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици ;

Видео материали на успешни практики на компетентностен подход в образованието в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,


Семинари и уебинари за учители

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

3-ти декември 10:00 ч

уебинари за учители
Лектор д-р Стефания Димитрова

Уебинарът  разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост, като основни умения за 21. век.

 • Ще получите информация защо в американските училища освен аналитичната и емоционална интелигентност се възпитава и адаптивна интелигентност AQ?
 • Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология.
 • Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.
 • Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z и алфа  и начините за развиване на ключовите им умения, сред които са адаптивност и устойчивост.
 • Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

СЕМИНАРИ ЗА УЧИТЕЛИ

фондация Мадара-България

тел 0878 46 8582