СЕМИНАРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ЖЕЛАЕМ ВИ СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ! Бъдете благословени с обичта и радостта в очите на Вашите ученици – нещо, за което си струва да преодоляваме всякакви препятствия. И разбира се – бъдете здрави!

Списък с уебинарите , които ще проведем през м. януари.

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – 13.01.2024

СТРЕС В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И СПРАВЯНЕТО С НЕГО – 20.01.2024

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ – 27.01.2023

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – обучение за учители

13.01.2024

обучение за учители

Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в обучение за учители на тема „Позитивно образование“ на 13.01.2024 г.

Теми:
* особености на поколенията Z и алфа и нови стратегии и методи за повишаване на способността и мотивацията им за учене;
* нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век;
* нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители;
* нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище.

Множество видео материали на успешни практики на Позитивно образование в Австралия, САЩ, Германия,  Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

  • Прилагат най-новия и модерен принцип на Позитивно образование в своя клас и училище.
  • Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
  • Ще използват ефективни методи и техники  за повишаване на способността и мотивацията за учене на своите ученици
  • Ще усвоят методи и техники  за социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
  • Ще могат да използват методите на Позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.

Обучение за учители предназначено за преподаватели по всички дисциплини, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Кредит – 1.0

Таксата за уебинара е 45.00 лв.

Удостоверение с 1:0 кредит от фондация Мадара-България, лицензирана от МОН да издава удостоверения с кредит от своите обучения– доплащане 15.00 лв. или общо 60.00 лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ PISA 2022

позитивно образование

Прави впечатление, че в последните години най-добре се представят учениците от т.нар. географски Далечен Изток – Сингапур, Япония, Макао, Китай.

Още в края на миналия век, десетки изследователи на образованието от Австралия, Европа и САЩ се насочихме към проучване на стратегиите, методите и техниките на японските педагози да развиват умения за XXI век.

Впоследствие колегите от Австралия и САЩ приложиха придобитите познания, създавайки подходяща за Западната култура стратегия за развиване на образователната среда, като я нарекоха ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

В тези училища, в които Позитивното образование беше приложено като философия и практика, академичните резултати се повишиха с 50%. Но за това се иска визия и смелост.

Хубавата новина е, че дори МОН да няма куража и визията да приложи тази стратегия, всеки учител на своето малко място в Поднебесната може да стори това за своите ученици.

В тази връзка, още в началото на следващата година 13.01.2024 г. ще представим семинар на тема „Позитивно образование“, където ще представим новаторски методи и техники за повишаване на способността и мотивацията на новите поколения за учене и разбиране.

Уебинарът завършва с удостоверение с 1:0 кредит

За повече информация тук https://www.xn--80ajjpgtb.xn--90ae/event/po/

STEM и STEAM: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРАКТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

Семинар онлайн 09.12.2023

Лектор д-р Стефания Димитрова

STEM/STEAM: Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците.

Участниците в уебинара ще узнаят какви са причините да се въведе STEM/STEAM подход и защо са необходими интерактивни методи и интердисциплинарни подходи при поднасяне на учебния материал на поколенията Z и алфа.

-как интерактивното обучение модернизира традиционното образование, като активизира различни параметри на образователния процес;
-принципи за организация на СТЕМ интерактивно обучение;
-интердисциплинарно обучение в професионални учебни общности;
-силни и слаби страни на ученето чрез опит и преживяване или още т.нар. активно учене

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи .

Приложен е план за създаване на интерактивни методи и използването на интерактивни техники в обучителния процес.

Ще видите видеоматериали на добри практики от България, САЩ, Австралия и Германия.

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоворение от Център за международни изследвания за образование и култура с кредит фондацияМадара-България доплащане – 15.00 лв. или общо 60.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

ФИЛМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЯПОНИЯ

Този филм „Япония – от детската градина до 12-ти клас.“е представен на конференция „Иновации в образованието България – Япония“ организиран от фондация Мадара-България и Софийски университет.

Консултант на филма е д-р Стефания Димитрова дългогодишен гост-професор в университетите на Нагоя, Васеда-Токио, Цукуба и Киото.

Във филма ще се запознаете с японската философия на образованието чрез представянето на живота на един ученик от 1-ви до 12-ти клас и детска градина „Фуджи“ номер 1 в света, според световните експерти по образование.

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

компетентностен подход в образованието

02 декември 2023 г. уебинар 9:30 ч

завършва с 1:0 квалификационен кредит

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

За повече информация ТУК

Компетентностен подход в образованието

Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Позитивно образование

Представлява цялостна стратегия за създаване на  образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Компетентностен подход чрез позитивно образование
може да бъде прилаган както като цялостна стратегия на училището така и като стратегия, методи и техники на отделния преподавател .

Видео материали на успешни практики от България, Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Ако желаете да получите удостоверение с 1:0 кредит, признато от МОН, от Център за международни изследвания за образование и култура  на фондация Мадара-България– доплащат се  15.00лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

Семинари за учители – фондация Мадара-България

СТРЕС В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

ноември 5 /час УЕБИНАР 9:30 – 12:30

стрес в учителската професия

Лектор д-р Стефания Димитрова

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • изградят компетентност, необходима за разпознаване на признаците и причините за стрес
  • усвоят методи и техники за справянето със стреса
  • развият умение за устойчивост и адаптивност

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Уебинарът завършва с удостоверение с 1:0 кредит.

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

За повече информация и регистрация за събитието тук

Алтернативна страница за регистрация https://madara.bas.bg/cirec/events