Контакти

Център за международни изследвания за образование и култура

(СИРЕК) CIREC

фондация Мадара-България

тел 0878 468 582

e-mail:cirec(@)cirec.eu
https://www.madara.bas.bg/cirec

e-mail: foundation_madara(@)abv.bg

https://www.madara.bas.bg

Важно! Изписвайте e-мейл адреса без скобите! Скобите предпазват от спам, но когато ни изпращате съобщение, адресът е без скоби!

CIREC- Center for International Research in Education and Culture
CIREC – Center for International Research in Education and Culture