Контакти

Център за международни изследвания за образование и култура

(СИРЕК) CIREC

тел 0878 468 582

e-mail:cirec(@)cirec.eu
http://www.madara.bas.bg/cirec

e-mail: foundation_madara(@)abv.bg

http://www.madara.bas.bg

CIREC- Center for International Research in Education and Culture
CIREC – Center for International Research in Education and Culture