Час по емоционална интелигентност в Дания

програма за емоционална интелигентност

Дания – втората страна в света с най-щастливите хора. В много училища в страната, още от 1993 година, “Часът на класа” е превърнат в урок по емпатия. Той е задължителна част от учебната програма на деца от 6 до 16 години и се провежда веднъж седмично.

Основната идея е в тези часове учениците да бъдат заедно в спокойна обстановка, която да ги предразполага да общуват и да споделят проблемите си, като всички заедно намират правилното им решение.

Естеството на тези проблеми и теми може да бъде всякакво – от лични такива до конфликти, породени между съученици, а може и изобщо да нямат връзка с училищната среда.

Преподавателите се стремят да превърнат това време за децата във възможност да се научат да говорят открито и без страх за неща, които ги потискат и им пречат, а едновременно с това останалите се учат да изслушват, да бъдат съпричастни, да проявяват разбиране и да търсят решение, за да помогнат.

Ибен Сандал е детски психотерапевт, който обяснява двата начина, по които се преподава емоционална интелигентност в Дания – единият вариант е чрез работа в екип, а другият с колаборативно учене.

Чрез тези образователни похвати децата растат, усвоявайки емоционална компетентност, която е важна и основополагаща за живота им като възрастни.

Изследвания показват, че дори успехът на дадено дете се повишава, тъй като в спокойна, защитена и разбираща обстановка, то може да бъде изцяло съсредоточено в останалото от учебната програма и има много по-благоприятна среда за учене.

Колаборативното учене също е приоритет за учителите, които окуражават децата да не се стремят да бъдат най-добрите сред съучениците си, а да подобряват всекидневно уменията си, за да помагат на другите, които не са достатъчно надарени.

Дете, което има математически талант, няма да стигне далеч, ако не се научи да си сътрудничи със съучениците си, защото ще има нужда от помощ по другите предмети. Това е чудесен урок за децата още от най-ранна възраст, защото никой не живее живота си сам.

Така се изграждат умения да изпитваш емпатия, които по-късно се засилват, когато внимаваш за начина, по който другият човек възприема информацията, и когато успееш да се разходиш в чуждите обувки, за да разбереш как точно се случва процесът на учене.“, обяснява Джесика Александър – американски писател и културолог.

Препечатано от shash.bg

Емоционална интелигентност- цялостна прогарама или отделен час по емпатия? Кой подход е по-добър?

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Семинар онлайн (уебинар) на 7. март 2020 ще представи цялостна програма за възпитаване в емоционална интелигентност. Добри практики и видео материали от САЩ, Австралия, Германия, Финландия

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа – семинар онлайн (уебинар) на 14. март 2020 ще представи методи и техники за възпитаване на емоционална и социална интелигентност. Добри практики и видео материали от Япония, САЩ, Австралия

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЕБИНАРИТЕ ТУК

Позитивно образование в средното училище – онлайн обучение за учители

позитивно образование

Партньорска програма с ДИУУ Софийски университет, която завършва с кредит от ДИУУ

Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Как да общуваме с трудни деца в началното училище или детската градина

работа с трудни деца

Два квалификационни уебинара по партньорската програма на Център за международни изследвания за образование и култура и ДИУУ Софийски университет

за учители в детски градини на 15 и 16ти февруари

за учители в начални училища на 28ми и 29ти март

Тематична рамка

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано.

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

  • Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано
  • Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици.
  • Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа и да възстановяват добрия климат в класа и добрите взаимоотношения с децата или учениците.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители в детската градина и началното училище

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Развиване на умение за устойчивост и адаптивност

умение за устойчивост

На 1ви и 2ри февруари ще имате възможност да се запознаете с една тема, която в момента е в центъра на вниманието на педагози и психолози и това е темата за „Създаване на умение за устойчивост и адаптивност“

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост и адаптивност на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика.

Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.  Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z (родени след 2000 г.)  и начините за развиване на жизнените им умения. 

Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • развият компетентност, необходима на учителите за изграждане на умение за устойчивост и адаптивност
  • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на препятствия, промени и неуспехи
  • могат да прилагат иновативен принцип на работа в своя клас и училище.

Партньорска програма между Център за международни изследвания за образование и култура на фондация Мадара-България и Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийски университет.

Всяко онлайн обучение за учители е резултат от участието на Центъра за изследвания в областта на образованието в международни проекти по темите, на които са посветени семинарите/уебинарите.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

Развиване на емоционалната интелигентност на децата и учениците

емоционална и социална интелигентност

Онлайн обучение за учители, което завършва с удостоверение с кредит от Софийски университет.

Партньорска програма между Център за международни изследвания за образование и култура на фондация Мадара-България и Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийски университет.

Всяко онлайн обучение за учители е резултат от участието на Центъра за изследвания в областта на образованието в международни проекти по темите, на които са посветени семинарите/уебинарите.

На 25 януари и 8-ми февруари ще имате възможност да се запознаете с една от най-важните теми, залегнали в изискванията на МОН за усвояване от всеки учител. Това е темата за „Създаване и развиване на емоционалната интелигентност на децата и учениците“.

Онлайн обучението за учители се осъществява във виртуална класна стая, където ще можете да наблюдавате лектора, който изнася презентация. Ще имате възможност да видите богат видеоматериал по темата, включително разнообразни добри практики на учители по света и у нас.

Регистрирайте се за участие в онлайн обучението за учители тук

Направен е анализ на ключовите емоционални компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност.

Курсът отговаря на въпроса: Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование и как да я развиваме в началното и средното училище.

Защо емоционалната интелигентност е по-важна от аналитичната интелигентност IQ?

Предложени са техники и методи за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител-дете“.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на онлайн обучението участниците ще могат да:

  • повишат познанията си относно методите за подобряване на емоционалната и социална интелигентност
  • разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
  • умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа или училището.
  • придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа или училището.

Честита Нова 2020 Година

Екипът на „Семинари за учители“ при фондация Мадара-България ви честити 2020 година!

Според българската традиция първата седмица от новата година е седмица на отърсване от всичко „нечисто“ или казано на психологически език всичко, което е задържало нашето добруване.

В Америка наричат тази седмица – „дни на приемане на обети за промяна“. Тези решения обичайно са нещо, което хората искат да сменят в навиците или стила си на живот.

Имате цяла седмица време да премислите от какво да се отърсите през тази година , какво да подобрите и какво да прегърнете с готовност за промяна.

Ние ви предлагаме подкрепа в търсенето на решение. Една от лекциите в уебинара Позитивно образование на 18ти и 19ти януари ще ви запознае с науката за щастието: като индивиди и като педагози, които възпитават учениците си как да разбират щастието как да го постигнат.

Желаем ви решителност , кураж и въображение, за да превърнете 2020 г. в щастлива и благополучна за вас и вашите близки!

Животът, такъв, какъвто искаме да бъде
Животът, такъв, какъвто искаме да бъде

Нов коефициент на интелигентност – AQ

Коефициент на адаптивност

Коефициент на адаптивност

През 1912 г немският психолог Уйлям Стерн споменава за пръв път понятието коефициент на интелигентност „IQ“ като термин, който измерва познавателната и аналитична способност на индивида.

През 1996 г американският психолог Даниел Голман представя феномена емоционална интелигентност „Емоционалната интелигентност и защо тя е по-важна от IQ“

„Коефициентът на адаптивност“ (AQ) стана ключов за 21. век

Наскоро бе въведен нов коефициент на интелигентност, от който зависи бъдещето на учениците, като активни граждани в 21.в Това е коефициент на адаптивност, който отчита каква е способността на индивида да се адаптира в динамично променящата се жизнена среда.
Адаптивността е противоотрова на старостта и отживелите модели.

Не чакайте 20 години, за да узнаете как да се адаптираме към бързо променящия се, технологично и ценностно комплексен свят, и как да възпитаваме това умение у учениците? Отговор на тези въпроси ще получите в уебинара „Създаване на умение за УСТОЙЧИВОСТ И АДАПТИВНОСТ“ на 01.02.2020

Уебинарът е организиран от фондация Мадара-България и ДИУУ Софийски университет. Провежда се изцяло онлайн.

Регистрация за участие тук

Предназначени са за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за всеки уебинар е 40.00 лв.

За всеки уебинар се присъжда един кредит. Такса за удостоверението от ДИУУ Софийски университет за кредит доплащане 30.00 лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

МЕТОДЪТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Леонардо да Винчи

Геният на Ренесанса Леонардо да Винчи не само създава забележителни творби в изкуството, но има уникално прозрение за физика и дори за психология. Художникът предлага прост начин да се синхронизират умът и емоциите чрез рисуване.

В своя метод за лечение художникът изброява 23 емоционални състояния, които могат да бъдат преодолени лесно с хартия и моливи. Съвременната психология потвърждава неговите предложения за сваляне на стреса .

Когато сте под въздействието на нежелани емоции – рисувайте!

***
Уморен – рисувайте цветя.

Ядосан – чертайте линии.

Изпитвате болка – моделирайте с глина и пластелин.

Скучно – запълнете лист хартия с различни цветове.

Тъжно – рисувайте кра дeн от ене ргети дъга.

Страшно – плетете макраме или правете апликации от тъкани.

Изпитвате тревога – направете кукла от прежда.

Изпитвате възмущение- късайте хартия на малки парченца.

Безпокоите се – сгъвайте оригами.

Напрегнати сте – чертайте спирали и възли.

Важно е да си спомните – рисувайте лабиринти.

Разочаровани сте – направете копие на картина.

Отчаяни сте – чертайте пътища.

Трябва да разберете нещо кра дeн от ене ргети – нарисувайте мандала.

Необходимо е бързо да се възстановите силите си – рисувайте пейзажи.

Искате да разберете вашите чувства – направете си автопортрет.

Важно е да запомните състояние – рисувайте цветни петна.

Ако се нуждаете от систематизиране на мислите – рисувайте квадрати.

Искате да разберете себе си и своите желания – направете колаж.

Важно е да се съсредоточите върху мислите кра дeн от ене ргети си – рисувайте с точки.

За да намерите най-добрия начин за излизане от ситуацията – чертайте вълни и кръгове.

Чувствате, че сте „затънали“ и трябва да се движите напред – рисувайте спирали.

Искате да се концентрирате върху целта си – рисувайте решетки и мишени.