РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

емоционална интелигентност в детската градина

септември 26-ти и 27-ми /час 10:00 – 13:00

Квалификационен семинар в Интернет по партньорска програма на Фондация Мадара-България и Софийски университет

Софийски университет

Курсът отговаря на въпроса: „Защо и как следва да съдействаме за развиването на емоционална интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование -детската градина? И защо тя е по-важна от аналитичната интелигентност IQ? “

Предложени са техники и методи за развиване на емоционалната и социална интелигентност на децата както и техники за успешни взаимоотношения “възпитател-дете“.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата

Семинарът завършва с удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит

Кредит – 1.0

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

„РАЗВИВАНЕ НА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ – уменията на 21. век“

Коефициент на адаптивност

По изключение, на 29-ти август ще излъчим квалификационния семинар в Интернет Развиване на УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ Семинарът завършва с кредит от Софийски университет.

През 2018 г Асоциацията на психолозите в САЩ обяви най-важното умение за оцеляване и просперитет през 21ви век а именно – адаптивност.

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за адаптивност и устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика.

Ще получите информация защо американските училища развиват освен аналитичната и емоционална интелигентност на учениците и адаптивна интелигентност AQ?

Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност. 

Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

Кредит – 1,0

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

„Дизайн за бъдещето“ – образователна система в Тайван

Уникална система за образование в Индия и Тайван, наречена „Дизайн за промяна“ DFC Design for change

Учениците са окуражавани да търсят конкретни местни проблеми и да предлагат реалистични решения.

Децата и юношите са ентусиазирани, защото стават активни агенти на промяната.

Програмата за решаване на проблеми е в пет стъпки: Почувствай, Представи си, Направи, Сподели.

Системата развива 4 основни качества емпатия, креативност способност за активно действие и увереност

Дизайн за промяна в образованието

Можете да изгледате видеото от този линк

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/2048042/

Квалификационен онлайн семинар за учители на 24-ти август

емоционална и социална интелигентност

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя  за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител – ученик“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.
След успешно преминаване на уебинара участниците ще :

 • повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в класа
 • разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
 • умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа.
 • придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, директори на училища, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Квалификационен онлайн семинар за учители в детски градини на 15-ти август

работа с трудни деца

Център за международни изследвания за образование и култура съвместно със Софийски университет организира уебинар /семинар в Интернет РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА на 15-ти август от 10:00 до 17:00 ч, който завършва с кредит от Софийски университет.

Тематична рамка

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано.

Кредит – 1.0

Предназначен за директори и учители  в детската градина

Таксата за уебинара е 40.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Краен срок за заплащане на таксата участие 12-ти август. След като се регистрирате на е-mailа, който сте посочили, получавате банковата сметка, на която да извършите заплащането.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Умения за XXI век- уебинар на 10-ти август

умения за 21. век

Център за международни изследвания за образование и култура съвместно със Софийски университет организира квалификационен семинар/уебинар на 10-ти август от 10:00 до 17:00 ч, който завършва с кредит от Софийски университет.

За да бъде изпълнено условието от 16 академични часа за получаване на 1 кредит, участниците участват в международно проучване , като до седмица след уебинара попълват дистанционно въпросник „Какви са уменията на вашите ученици за XXI век“

Теоретична рамка на уебинара

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика.

Представени особеностите на поколението, което в момента е обхванато от образователната система (родените между 1997 и 2014 г) . Предложени са начини за повишаване на заинтересоваността на юношите и младежите от учебния материал.

Добри методи и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век.

Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Краен срок за заплащане на таксата участие 6-ти август. След като се регистрирате на е-mailа, който сте посочили, получавате банковата сметка, на която да извършите заплащането.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Квалификационни семинари в Интернет/уебинари за учители през август

По изключение за тази година, през м. август Център за международни изследвания за образование и култура ще проведе семинари в Интернет за квалификация на учителите /уебинари/ , които завършват с кредит от Софийски университет. 👩‍🎓‍🏆

Отзиви за предишни наши семинари в Интернет за квалификация на учителите /уебинари тук https://madara.bas.bg/cirec/testimonials

Може да разгледате календара на събитията и да се регистрирате тук https://www.xn--80ajjpgtb.xn--90ae/events/

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК МАЛКИ И ПОРАСНАЛИ ДЕЦА!

Каква е приликата и разликата в изкуството на българските и японски деца?

Българските рисунки са ярки, изпълнени с жизненост, силно емоционални, разкриват индивидуалния успех като основна ценност.
Японските рисунки са деликатни, изящни, с философска дълбочина и вглъбеност, разкриват колективната хармония като основна ценност на културата, в която израстват.
Мир, приятелство, справедливост, радост и безгрижие са темите, които интересуват децата в България и Япония.

Интервю с авторката на книгата „София-Токио: светът през погледа на децата“ д-р Стефания Димитрова Дарик радио журналист Райна Йотова

Лекция със свободен достъп „Развиване на умения за адаптивност и устойчивост“

адаптивност

Избрани откъси от уебинара „Развиване на умения за адаптивност и устойчивост“, проведен на 11. и 12. април 2020 г.

лектор д-р Стефания Димитрова

Заповядайте на WATCH PARTY във Фейсбук групата „Образование за XXI век“ от 10 ч. на 17-ти април 2020 г.НАЙ-ВАЖНОТО КАЧЕСТВО ЗА XXI век

НАЙ-ВАЖНОТО КАЧЕСТВО ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ

За да оцелеем, не можем просто да приемем промените, наложени ни от някого, от динамиката на живота или от ситуацията. Трябва да направим целенасочени корекции в начина ни на живот.

Когато Дарвин забеляза, че съществуването на видовете се определя от оцеляването на „най-подходящите“, той не наблегна на физическата сила, а на приспособимостта. Способността за успешно адаптиране към промените в околната среда обясни продължаването на някои видове и изчезването на други. Адаптацията е най-същественото умение за бъдещето.

НЮАНСИРАНО РАЗБИРАНЕ НА АДАПТАЦИЯТА

Адаптирането не трябва да се приема като опростяващ императив за непрекъснато променяне или приемане на наложени ни промени . Важно е да имаме по-нюансирано разбиране, което е в основата на по-големия императив за поемане на отговорност върху това как и защо се променяме.

Неправилното разбиране на адаптацията може да ни изправи пред опасност да се приспособим към нещо, което е зло или самонараняващо ни.

Историята е пълна с примери:

Германия, която в началото на 20. Век е просветлена държава се превръща в брутален хегемон.

Средновековието, което отклони Европа от развитата наука и изкуства и се потопи в тъмната стая на невежеството и отричането.

Китай, след десетилетия на блестящо развития на мореплаването, обръща гръб на света през 15-ти  век.

АДАПТАЦИЯТА Е ФУНКЦИЯ НА СЪЗНАТЕЛЕН ИЗБОР

Независимо дали става въпрос за държава, фирма или индивид, адаптирането, което е несъзнателно, е еквивалентно на безотговорност при определянето на собствената съдба.

Източникът на социална адаптация не бива да идва от фиксираните представи, кой е успешен и кой не, защото най-добрите идеи могат да възникнат там, където най-малко ги очакваме.

ПРОБА И ГРЕШКА

Адаптацията не е еднократен процес. Тя е повтарящ се процес от проби и грешки. Трябва да сме готови да приемем, че някои етапи от промяната могат да бъдат неефективни или явен провал. Следователно изискването за успешна адаптация е устойчивост да се преборим през тежките етапи на неуспех.

НЯМА ВЕЧНИ ПОБЕДИТЕЛИ

Инертността, която се създава вследствие на дългосрочен успех, не е гаранция, че това ще продължи завинаги. Инертността на повтарящия се успех не бива да приспива желанието ни да се адаптираме спрямо динамично развиващият се свят. Нещо повече инертността може да е фатална, като ни превърне в хора от миналото.

Кодак, някога доминираща сила в индустрията на фотографски материали не успя да се адаптира към възникващата технология и се срина в сянката на предишния успех. IBM, от друга страна, също някога доминиращ в своята област, напусна хардуерния бизнес, притиснат от Apple и Microsoft и се трансформира драматично в успешен бизнес за услуги.

АДАПТАЦИЯТА НЕ Е ЕДНОПОСОЧНА

Общото разбиране на адаптацията, че тя е непременно свързана с нещо ново не е винаги приложимо нито вярно.

Много от компаниите в период на криза не промениха производството, а промениха посланията си и ефективността на промоция на тези послания.

Подобна е ситуацията на ниво индивид – той може да се върне към вечните ценности, изповядвани от хилядолетия и това да му помогне да оцелее във все по-раздробяващият се свят на войнстващи разбирания за истинност и морал.

АДАПТАЦИЯТА НЕ Е НАГРАДА

Не а последно място адаптацията не е награда, която поражда права. Тя трябва да се измерва с конкретни резултати. Непрекъснато преследване на квалификации на хартия не може да ви направи успешни, ако не опитвате нови начини за прилагане на наученото.

Адаптацията е свързана с корекции: опитване, грешки, корекции на грешките и придвижване напред.

АДАПТАЦИЯТА САМА ПО СЕБЕ СИ НЕ Е ДОСТАТЪЧНА

Адаптирането към новите условия не е достатъчно само по себе си, необходими са

 • Жизнеспособност
 • Издръжливост
 • Стабилност
 • Непоколебимост
 • Неподатливост
 • Упоритост, постоянство
 • Гъвкавост

За тези качества ще говорим в уебинар „РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ“. на 11-ти и 12-ти април от 10:00 ч.

Уебинарът завършва с кредит от Софийски университет. РЕГИСТРАЦИЯ

ЛЕКЦИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП „Развиване на умения адаптивност и устойчивост“

За тези от вас, които желаят да чуят само избрани откъси от уебинара, във Фейсбук групата „Образование за XXI век“ от 10 ч. на 17-ти април ще има Watch party на което ще можете да чуете избрани откъси от УЕБИНАРА.