Интернет ресурси за провеждане на обучение онлайн – за учители

Извадки от Фейсбук страницата на групата Образование за XXI век

От 25 март със съдействието на Стопанския факултет на Софийски университет започва онлайн обучение в помощ на дистанционното обучение в българските училища чрез платформата http://edu.mon.bg

 За да научите повече за платформата и как да започнете да я използвате, се присъединете към уебинарите, излъчвани на живо от 25 март между 09:00 – 19:30 ч. Записите им ще бъдат достъпни за гледане през платформата http://edu.mon.bg

МОН – обяснение на виртуалната класна стая и как се работи във вируална среда.

МОН отваря електронна библиотека за учители E-LEARN.MON.BG

Английска граматика

Документални филми, полезни за дистанционно обучение

Записи на приказки, песнички, стихове и радио-театър.

Приказки, музика, игри, забавления за деца

Онлайн ресурси по география

Свободен достъп до учебници по изкуствата

На нашия канал Academico ще намерите ценни образователни видео уроци, предназначени за учениците от 1 до 7 клас. Те са разделени на теми, съобразени с държавните образователни стандарти за съответния предмет и клас.

Обучение по БЕЛ и математика безплатни материали от Просвета http://www.prosveta.bg/uchim

Умение за адаптивност и устойчивост

Коефициент на адаптивност

Онлайн обучение за учители, което завършва с кредит от ДИУУ Софийски университет. Лектор д-р Стефания Димитрова по партньорска програма между Софийски университет и фондация Мадара-България

11-ти и 12-ти април 2020 г от 10:00 до 13:30 ч

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за адаптивност и устойчивост  на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика.

Ще получите информация защо американските училища оценяват освен аналитичната и емоционална интелигентност на учениците и адаптивна интелигентност AQ?

Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.  Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z и Алфа (родени съответно след 2000 г. и 2010 г)  и начините за развиване на жизнените им умения. 

Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • развият компетентност, необходима на учителите за изграждане на умение за устойчивост и адаптивност
  • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на препятствия, промени и неуспехи
  • могат да прилагат иновативен принцип на работа в своя клас и училище.

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Регистрация тук

Във връзка с извънредната ситуация таксата за уебинара е намалена с 25% от 40:00 на 30.00 лв. – завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 30.00 лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Във връзка с извънредната ситуация

трудни деца в началното училище

Във връзка с извънредната ситуация в страната, таксата за лекциите в последните онлайн обучения е намалена с 25% .

На 28-ми и 29-ти март ще се проведе онлайн обучение на тема

Работа с трудни деца в началното училище

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано.

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

  • Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано
  • Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици.
  • Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа и да възстановяват добрия климат в класа и добрите взаимоотношения с децата или учениците.

Кредит – 1.0

Повече информация и Регистрация тук

Предназначен за учители в начални училища

Е-мейл за справки : cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Не роботи, а личности

Училище за живота, което не създава роботи, а разкрива потенциала на всяка личност.

Необходимият модел на образование

Видеото, което наблюдавате, е споделено от Ин Ян страница

Ако не се отвори автоматично видео файлът, кликнете тук

В уебинар за учители на 21. и 22. март ще стане въпрос именно за разкриване на потенциала на всеки ученик макар и в традиционното училище.

Ще разискваме какво представлява поколението, което в момента се обучава в образователната система, и как да развиваме уменията, което са необходими за успех в 21. век .
Повече информация за уебинара, който завършва с кредит от Софийски университет тук https://www.xn--80ajjpgtb.xn--90ae/event/sruxxi/

Как да разбираме и да преподаваме на поколението Z

Лекцията „Как да разбираме и да преподаваме на поколението Z“ е една от темите в онлайн обучението „Създаване на умения за XXI век“, което ще се проведе на 22-ри март 2020.

В него са представени особеностите на поколението, което в момента е обхванато от образователната система (родените между 1997 и 2012 г) . Предложени са начини за повишаване на заинтересоваността на юношите и младежите от учебния материал.

Повече информация и регистрация за онлайн обучението /уебинар „Създаване на умения за XXI векТук

Уебинарът завършва с удостоверение с кредит от Софийски университет

Ето една добра практика на учителката Нели Бачева, която споделяме с вас

Умения за 21. век

умения за XXI век

Пет международни програми идентифицираха и дефинираха уменията, които са ни необходими, за да се реализираме в динамичната, мултидисциплинарна и мултикултурна среда на 21.век.

С тези умения ще ви запознае онлайн обучението на тема „РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21. ВЕК“, което ще се проведе на 22. март от 10:00 до 18:00 ч. и завършва с удостоверение с кредит от ДИУУ Софийски университет

Теоретична рамка на обучението онлайн

Какви са особеностите на поколенията, които са обхванати от образователната система в момента и как можем да осъществим успешна комуникация с тях.

Добри практики за методи и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век.

Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

Ведеоматериали на интервюта с изтъкнати учени и добри практики на педагози.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

  • Повишат своята информираност за стандартите за създаване на умния за XXI век, изработени от водещи образователни институции.
  • Ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели усвояване на знания и умения за XXI век.
  • Ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията.
  • Ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за XXI век.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Онлайн обучението се осъществява по партньорска програма на фондация Мадара-България и ДИУУ Софийски университет.

Регистрация за участие в обучението тук

Предвестие за пролет

предвестие за пролет

Желаем ви дни изпълнени със здраве, жизненост и доброта!

ДОБРАТА БАБА МАРТА

Елисавета Багряна

Малък Сечко свъсен кихна

и замина си далече.

Баба Марта се усмихна

и на Слънча светъл рече:

Хайде, Слънчо, ставай, сине!

Цяла зима спа на воля,

но сега поля, градини,

тебе чакат и се молят.

Чакат да ги стоплиш, сине,

да поникнат буйни ниви.

По дворове, по градини

да разцъфнат бели сливи.

Чакат вече и децата –

те са палави и мили.

Разтвори им сърчицата,

влей им радост, здраве, сили!

Екипът на Семинари за учители – фондация Мадара-България

Час по емоционална интелигентност в Дания

програма за емоционална интелигентност

Дания – втората страна в света с най-щастливите хора. В много училища в страната, още от 1993 година, “Часът на класа” е превърнат в урок по емпатия. Той е задължителна част от учебната програма на деца от 6 до 16 години и се провежда веднъж седмично.

Основната идея е в тези часове учениците да бъдат заедно в спокойна обстановка, която да ги предразполага да общуват и да споделят проблемите си, като всички заедно намират правилното им решение.

Естеството на тези проблеми и теми може да бъде всякакво – от лични такива до конфликти, породени между съученици, а може и изобщо да нямат връзка с училищната среда.

Преподавателите се стремят да превърнат това време за децата във възможност да се научат да говорят открито и без страх за неща, които ги потискат и им пречат, а едновременно с това останалите се учат да изслушват, да бъдат съпричастни, да проявяват разбиране и да търсят решение, за да помогнат.

Ибен Сандал е детски психотерапевт, който обяснява двата начина, по които се преподава емоционална интелигентност в Дания – единият вариант е чрез работа в екип, а другият с колаборативно учене.

Чрез тези образователни похвати децата растат, усвоявайки емоционална компетентност, която е важна и основополагаща за живота им като възрастни.

Изследвания показват, че дори успехът на дадено дете се повишава, тъй като в спокойна, защитена и разбираща обстановка, то може да бъде изцяло съсредоточено в останалото от учебната програма и има много по-благоприятна среда за учене.

Колаборативното учене също е приоритет за учителите, които окуражават децата да не се стремят да бъдат най-добрите сред съучениците си, а да подобряват всекидневно уменията си, за да помагат на другите, които не са достатъчно надарени.

Дете, което има математически талант, няма да стигне далеч, ако не се научи да си сътрудничи със съучениците си, защото ще има нужда от помощ по другите предмети. Това е чудесен урок за децата още от най-ранна възраст, защото никой не живее живота си сам.

Така се изграждат умения да изпитваш емпатия, които по-късно се засилват, когато внимаваш за начина, по който другият човек възприема информацията, и когато успееш да се разходиш в чуждите обувки, за да разбереш как точно се случва процесът на учене.“, обяснява Джесика Александър – американски писател и културолог.

Препечатано от shash.bg

Емоционална интелигентност- цялостна прогарама или отделен час по емпатия? Кой подход е по-добър?

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Семинар онлайн (уебинар) на 7. март 2020 ще представи цялостна програма за възпитаване в емоционална интелигентност. Добри практики и видео материали от САЩ, Австралия, Германия, Финландия

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа – семинар онлайн (уебинар) на 14. март 2020 ще представи методи и техники за възпитаване на емоционална и социална интелигентност. Добри практики и видео материали от Япония, САЩ, Австралия

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЕБИНАРИТЕ ТУК

Позитивно образование в средното училище – онлайн обучение за учители

позитивно образование

Партньорска програма с ДИУУ Софийски университет, която завършва с кредит от ДИУУ

Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри