ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИ ЗА УЧИТЕЛИ онлайн 2024

Партньорска програма на фондация Мадара-България и Софийски университет

ДАТА
ДАТАТЕМАКРЕДИТИ
9-10.0327-28.04STEM и STEAM: Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес2
16.0311.05Ефективна комуникация и работа с родителите1
23.0318.05Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес1
30.03Повишаване на мотивацията за учене1
6.0425.05Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа (за учители)1
13-14.04Компетентностен подход чрез позитивно образование   2

За всеки семинар може да получите 1 или 2 кредита, съгласно програмата. Фондация Мадара-България и Софийски университет са лицензирани от МОН да издават удостоверения от квалификационни семинари.  Един кредит се получава при обучение един ден а два кредита при обучение два дни. Вие избирате обхвата на семинара.

Таксата на семинарите е 45.00 лв. за семинар онлайн с 1 кредит 1 ден и 65.00 лв.  с 2 кредита два дни.

Удостоверенията на фондация Мадара-България са 15.00 лв за семинар с 1 или 2 кредита.

За връзка с нас относно „Семинари за учители„, използвайте познатия адрес cirec@cirec.eu и тел. 0878468582

ПОДКРЕПЕТЕ ВАШИЯ ЛИДЕРСКИ ПОТЕНЦИАЛ С ТРИТЕ ВАЖНИ УМЕНИЯ НА 21-ви ВЕК

През 2015 г. Лондон бизнес скул обяви: „Лидерът на 21-ви век притежава емоционална и социална интелигентност“. Само три години по-късно към основните качества на успешния лидер бе добавена и „адаптивна интелигентност“. Предлагаме на Вашето внимание два уебинара, които разглеждат основните измерения на трите типа интелигентност както и методи и техники за тяхното развиване. Семинарите се провеждат онлайн и завършват с удостоверение с 1:0 образователен кредит.

27.01.2024 – РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

10.02.2024 – РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Всички теми на семинарите 2024 тук!

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Лектор д-р Стефания Димитрова

СТРЕС В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

стрес в учителската професия

УЕБИНАР на 20.02.2024

Уебинарът  разглежда психичната и физиологична природа на стрес в учителската професия и предлага различни методи и техники за справяне с негативните последици от силния и хроничен стрес.

Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология.

Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.

Предложени са иновативни методи за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота и работа под стрес.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

 • изградят компетентност, необходима за разпознаване на признаците на стрес в учителската професия
 • развият умение за устойчивост и адаптивност
 • усвоят методи и техники за справянето със стреса

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

ПАРТНЬОРСК А ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Департамент за информация и усъвършенстване на учителите

Лектор д-р Стефания Димитрова

Кредит 1:0

Предназначен за всеки, който пожелае да усвои умения за справяне със стреса

Таксата за уебинара е 45.00  лв.  без кредит

Таксата за издаване на удостоверение с кредит от фондация Мадара-България – 15.00 лв или общо 60 лв.

На имейл адреса, който сте посочили при регистрация,  ще получите номера на банковата сметка, по която се превежда таксата участие. На същия адрес ще получите и линк за достъп до виртуалната зала на уебинара.

Ако в момента не работите като учител в конкретна учебна институция, в графата „адрес на училището“ пишете „в момента не работя като учител“.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

За често задавани въпроси тук

Календар на семинарите през месец януари 2024 г. тук

Ако желаете някой семинар да бъде представен при вас или на изнесено обучие или на дата специално за Вашето учебно заведение , свържете се с нас на тел 0878 46 85 82 Програма на всички семинари тук

СЕМИНАРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ЖЕЛАЕМ ВИ СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ! Бъдете благословени с обичта и радостта в очите на Вашите ученици – нещо, за което си струва да преодоляваме всякакви препятствия. И разбира се – бъдете здрави!

Списък с уебинарите , които ще проведем през м. януари.

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – 13.01.2024

СТРЕС В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И СПРАВЯНЕТО С НЕГО – 20.01.2024

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ – 27.01.2023

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – обучение за учители

13.01.2024

обучение за учители

Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в обучение за учители на тема „Позитивно образование“ на 13.01.2024 г.

Теми:
* особености на поколенията Z и алфа и нови стратегии и методи за повишаване на способността и мотивацията им за учене;
* нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век;
* нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители;
* нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище.

Множество видео материали на успешни практики на Позитивно образование в Австралия, САЩ, Германия,  Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Прилагат най-новия и модерен принцип на Позитивно образование в своя клас и училище.
 • Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
 • Ще използват ефективни методи и техники  за повишаване на способността и мотивацията за учене на своите ученици
 • Ще усвоят методи и техники  за социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
 • Ще могат да използват методите на Позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.

Обучение за учители предназначено за преподаватели по всички дисциплини, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Кредит – 1.0

Таксата за уебинара е 45.00 лв.

Удостоверение с 1:0 кредит от фондация Мадара-България, лицензирана от МОН да издава удостоверения с кредит от своите обучения– доплащане 15.00 лв. или общо 60.00 лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ PISA 2022

позитивно образование

Прави впечатление, че в последните години най-добре се представят учениците от т.нар. географски Далечен Изток – Сингапур, Япония, Макао, Китай.

Още в края на миналия век, десетки изследователи на образованието от Австралия, Европа и САЩ се насочихме към проучване на стратегиите, методите и техниките на японските педагози да развиват умения за XXI век.

Впоследствие колегите от Австралия и САЩ приложиха придобитите познания, създавайки подходяща за Западната култура стратегия за развиване на образователната среда, като я нарекоха ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

В тези училища, в които Позитивното образование беше приложено като философия и практика, академичните резултати се повишиха с 50%. Но за това се иска визия и смелост.

Хубавата новина е, че дори МОН да няма куража и визията да приложи тази стратегия, всеки учител на своето малко място в Поднебесната може да стори това за своите ученици.

В тази връзка, още в началото на следващата година 13.01.2024 г. ще представим семинар на тема „Позитивно образование“, където ще представим новаторски методи и техники за повишаване на способността и мотивацията на новите поколения за учене и разбиране.

Уебинарът завършва с удостоверение с 1:0 кредит

За повече информация тук https://www.xn--80ajjpgtb.xn--90ae/event/po/

STEM и STEAM: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРАКТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

Семинар онлайн 09.12.2023

Лектор д-р Стефания Димитрова

STEM/STEAM: Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците.

Участниците в уебинара ще узнаят какви са причините да се въведе STEM/STEAM подход и защо са необходими интерактивни методи и интердисциплинарни подходи при поднасяне на учебния материал на поколенията Z и алфа.

-как интерактивното обучение модернизира традиционното образование, като активизира различни параметри на образователния процес;
-принципи за организация на СТЕМ интерактивно обучение;
-интердисциплинарно обучение в професионални учебни общности;
-силни и слаби страни на ученето чрез опит и преживяване или още т.нар. активно учене

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи .

Приложен е план за създаване на интерактивни методи и използването на интерактивни техники в обучителния процес.

Ще видите видеоматериали на добри практики от България, САЩ, Австралия и Германия.

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоворение от Център за международни изследвания за образование и култура с кредит фондацияМадара-България доплащане – 15.00 лв. или общо 60.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

компетентностен подход в образованието

02 декември 2023 г. уебинар 9:30 ч

завършва с 1:0 квалификационен кредит

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

За повече информация ТУК

Компетентностен подход в образованието

Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Позитивно образование

Представлява цялостна стратегия за създаване на  образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Компетентностен подход чрез позитивно образование
може да бъде прилаган както като цялостна стратегия на училището така и като стратегия, методи и техники на отделния преподавател .

Видео материали на успешни практики от България, Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Ако желаете да получите удостоверение с 1:0 кредит, признато от МОН, от Център за международни изследвания за образование и култура  на фондация Мадара-България– доплащат се  15.00лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

Семинари за учители – фондация Мадара-България

СТРЕС В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

ноември 5 /час УЕБИНАР 9:30 – 12:30

стрес в учителската професия

Лектор д-р Стефания Димитрова

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

 • изградят компетентност, необходима за разпознаване на признаците и причините за стрес
 • усвоят методи и техники за справянето със стреса
 • развият умение за устойчивост и адаптивност

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Уебинарът завършва с удостоверение с 1:0 кредит.

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

За повече информация и регистрация за събитието тук

Алтернативна страница за регистрация https://madara.bas.bg/cirec/events

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

уебинар 15.10.2023 9:30 – 14:00 ч.

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага отговор на въпросите:
-как интерактивното обучение модернизира традиционното образование, като активизира различни параметри на образователния процес;
-принципи за организация на СТЕМ интерактивно обучение;
-интердисциплинарно обучение в професионални учебни общности;
-силни и слаби страни на ученето чрез опит и преживяване или още т.нар. активно учене

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи .

Приложен е план за създаване на интерактивни методи и използването на интерактивни техники в обучителния процес.

Ще видите видеоматериали на добри практики от България, САЩ, Австралия и Германия.

Лектор д-р Стефания Димитрова

Линк за регистрация за участие и заплащане на таксата:

АЛТЕРНАТИВЕН ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ https://madara.bas.bg/cirec/events/117

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

 • могат да прилагат различни интерактивни методи в СТЕМ обучение, чрез които ще се  повиши мотивацията за учене и ангажираност на учениците към учебния процес и ще се повиши академичната успеваемост
 • могат да развиват интердисциплинарни уроци, чрез които да развиват критично, нестандартно, творческо мислене на учениците
 • развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
 • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да развият своите умения за работа в екип

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоворение от Център за международни изследвания за образование и култура с кредит доплащане – 15.00 лв.

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 45.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

Линк за регистрация за участие и заплащане на таксата:

https://madara.bas.bg/cirec/events/117