КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

02 декември 2023 г. уебинар 9:30 ч

завършва с 1:0 квалификационен кредит

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

За повече информация ТУК

Компетентностен подход в образованието

Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Позитивно образование

Представлява цялостна стратегия за създаване на  образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Компетентностен подход чрез позитивно образование
може да бъде прилаган както като цялостна стратегия на училището така и като стратегия, методи и техники на отделния преподавател .

Видео материали на успешни практики от България, Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Ако желаете да получите удостоверение с 1:0 кредит, признато от МОН, от Център за международни изследвания за образование и култура  на фондация Мадара-България– доплащат се  15.00лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582

Семинари за учители – фондация Мадара-България