Latest Past Събития

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уебинар

Компетентностен подход  в образованието - Партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България Лектор д-р Стефания Димитрова Компетентностен подход в образованието отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя

40.00лв.

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

Уебинар

Лектор д-р Стефания Димитрова Направен е анализ на ключовите емоционални и социални компетентности, необходими на учителя  за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа на успешното лидерство. Предложени са техники за развиване на социална идентичност на класа и подходи за успешни взаимоотношения “учител - трудни за комуникация ученици“. Представена е стратегия за устойчиво

40.00лв.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи за повишаване на мотивацията за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

40.00лв.