СТЕМ: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи за повишаване на мотивацията за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

45.00лв.

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Ловеч

Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на учениците. Лектор д-р Стефания Димитрова Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които следва да бъдат развивани в училище. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и

45.00лв.