ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището и детската градина

Уебинар

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището. Направен е анализ на ключовите емоционални и социални и  компетентности, необходими на директора на училището или детската градина за успешно менажиране на училищния екип.

40.00лв.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи за повишаване на мотивацията за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

40.00лв.

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът  разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост, като основни умения за 21. век. Ще получите информация защо в американските училища освен аналитичната и емоционална интелигентност се възпитава и адаптивна интелигентност AQ? Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните

40.00BGN