МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ в условия на обучение от разстояние и присъствено

Уебинар

Мотивация за учене е уебинар (обучение онлайн), който разглежда предизвикателствата пред ангажираността  на учениците към ученето в условия на присъствено и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Направен е анализ на факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . лектор д-р Стефания Димитрова Решенията откриваме

лв.

СТРЕС И СПРАВЯНЕТО С НЕГО

Уебинар

Лектор д-р Стефания Димитрова Уебинарът /семинар в Интернет/  разглежда психичната и физиологична природа на стреса и предлага различни методи и техники за справяне с негативните последици от силния и хроничен стрес. Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в

40.00лв.

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът  разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост, като основни умения за 21. век. Ще получите информация защо в американските училища освен аналитичната и емоционална интелигентност се възпитава и адаптивна интелигентност AQ? Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните

40.00BGN

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Уебинар

Лектор д-р Стефания Димитрова Уебинарът "Развиване на емоционална интелигентност на учениците" прави анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в училище. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря на въпроса: "Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у

40лв.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи за повишаване на мотивацията за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

40.00лв.

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

Уебинар

Лектор д-р Стефания Димитрова Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя  за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения

40.00лв.

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО

Уебинар

Компетентностен подход  в образованието - Партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България Лектор д-р Стефания Димитрова Компетентностен подход в образованието Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя

40.00лв.