ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ🏄‍♂️🏆30.03.2024

Повишаване на мотивацията за учене или какви са факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри педагогически практики в България и по света.

лектор д-р Стефания Димитрова

https://www.xn--80ajjpgtb.xn--90ae/event/motovatsiya_za_uchene/

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • получат идеи как да бъде повишена мотивацията на учениците и ангажираността им към училището и учебния процес,
  • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на трудности и промени
  • развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu

тел: 0878 468 582