ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА

Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа Уебинар на 9.09.2023 9:30-14:00 ч

Лектор д-р Стефания Димитрова

емоционална интелигентност за успешно управление на класа
емоционална и социална интелигетност за успешно управление на класа

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ТУК

Направен е анализ на ключовите емоционални и социални компетентности, необходими на учителя  за управление на класа.

Представена е психологическата и неврологична основа на успешното лидерство. Предложени са техники за развиване на социална идентичност на класа и подходи за успешни взаимоотношения “учител – трудни за комуникация ученици“.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.

Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес.

Уебинарът е придружен от видеоматериали по темата.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu

тел: 0878 468 582