РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21-ви ВЕК

Център за международни изследвания за образование участва в международен проект за проучване на готовността на днешните ученици за реализиране в професията и живота.

В резултат на това участие, подготвихме семинар онлайн за способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според ЮНЕСКО, Европейската комисия, МОН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др.

Уебинарът ще се проведе на 27-ми и 28-ми февруари от 10:00 до 13:00 ч

Лектор д-р Стефания Димитрова

Представени са особеностите на поколението, което в момента е обхванато от образователната система (родените между 1997 и 2014 г). Предложени са начини за повишаване на заинтересоваността на юношите и младежите от учебния материал.

Добри методи и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век.

Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

  • Повишат своята информираност за стандартите за създаване на умения за 21-ви век, изработени от водещи образователни институции.
  • Ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели усвояване на знания и умения за 21- ви век
  • Ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията.
  • Ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за 21-ви век

Кредит – 1.0 с удостоверение от Софийски университет

Предназначен за учители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *