Позитивно образование

Международен проект на тема позитивно образование

Център за международни  изследвания за образование и култура CIREC (СИРЕК) участва през 2017 г в международен проект на тема „Позитивно образование“, в резултат на който, съвместно с ДИУУ Софийски университет разработихме този квалификационен уебинар за учители.

Тематична рамка

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

Семинарът се провежда в два варианта
Позитивно образование в началното училище
Позитивно образование в средното училище

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

  • Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
  • Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
  • Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
  • Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Регистрация

Датите на двата варианта на семинарите са обявени в секцията календар, откъдето ще можете да се регистрате за участие.

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси