Зарежда Събития

Предстоящи Събития

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

февруари 2021

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

февруари 13 /час 10:00 - февруари 14 /час 13:00
40.00лв.
емоционална интелигентност в детската градина

Направен е анализ на ключовите емоционални и социални умения, които следва да бъдат развивани  в детската градина. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря на въпроса: "Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование -детската градина? Защо тя е по-важна от аналитичната интелигентност IQ? " Предложени са техники и методи за развиване на емоционалната и социална интелигентност на децата както и…

Виж повече »

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

февруари 20 /час 10:00 - февруари 21 /час 13:00
Уебинар
40.00лв.
емоционална и социална интелигентност

Тематична рамка Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя  за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител - ученик“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа. След успешно преминаване на уебинара участниците ще : повишат своята емоционална и социална интелигентност,…

Виж повече »

Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

февруари 28 /час 10:00 - 17:00
Уебинар
40.00лв.
умения за 21. век

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика. Представени особеностите на поколението, което в момента е обхванато от образователната система (родените между 1997 и 2014 г) . Предложени са начини за повишаване на заинтересоваността на юношите и младежите от учебния материал.…

Виж повече »

март 2021

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

март 6 /час 14:00 - март 7 /час 18:00
40BGN
емоционална и социална интелигентност

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря на въпроса: Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование и как да я развиваме в началното и средното училище. Защо тя е по-важна от аналитичната интелигентност IQ? Предложени са техники и методи за…

Виж повече »

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището и детската градина

март 13 /час 14:00 - март 14 /час 18:00
Уебинар
40.00лв.
Емоционална интелигентност за успешно лидерство в училище

Тематична рамка Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището. Направен е анализ на ключовите емоционални и социални и  компетентности, необходими на директора на училището или детската градина за успешно менажиране на училищния екип. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Предложени са техники за контрол над силния и хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител - ученик“, „директор - подчинен“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището и класа.…

Виж повече »

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

март 20 /час 10:00 - март 21 /час 17:00
Уебинар
40.00лв.
уебинар позитивно образование в набалното училище

Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител - ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно…

Виж повече »

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

март 27 /час 10:00 - 17:00
Уебинар
30.00лв.
трудни деца в началното училище

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано. След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да: Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици. Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа…

Виж повече »

април 2021

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

април 3 /час 12:30 - април 4 /час 15:30
Уебинар
40.00лв.
работа с трудни деца

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано. След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да: Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици. Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа…

Виж повече »
+ Export Events