Зарежда Събития

Предстоящи Събития

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

февруари 2020

Развиване на УМЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И АДАПТИВНОСТ

февруари 1 /час 14:00 - февруари 2 /час 18:00
40.00лв.
умение за устойчивост

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост и адаптивност на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ - познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.  Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z (родени след 2000 г.)  и начините за развиване на жизнените им умения.  Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени…

Виж повече »

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището и детската градина

февруари 8 /час 14:00 - февруари 9 /час 18:00
Уебинар
40.00лв.
Емоционална интелигентност за успешно лидерство в училище

Тематична рамка Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището. Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетенции, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на мениджъра на училището и на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител - ученик“,…

Виж повече »

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

февруари 15 /час 14:00 - февруари 16 /час 18:00
Уебинар
40.00лв.
работа с трудни деца

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано. След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да: Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици. Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа…

Виж повече »

март 2020

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

март 7 /час 10:00 - 17:00
40.00лв.
позитивно образование

Център за международни  изследвания за образование и култура CIREC участва през 2017 г в международен проект на тема Позитивно образование, в резултат на който разработихме съвместно с ДИУУ Софийски университет този квалификационен уебинар за учители. Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично…

Виж повече »

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

март 14 /час 10:00 - 18:00
Уебинар
40.00лв.
емоционална и социална интелигентност

Тематична рамка Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя  за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител - ученик“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа. След успешно преминаване на уебинара участниците ще : повишат своята емоционална и социална интелигентност,…

Виж повече »

Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

март 22 /час 10:00 - 17:00
Уебинар
40.00лв.
умения за XXI век

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика. Добри практики за методика и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век. Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна…

Виж повече »

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

март 28 /час 10:00 - 17:00
Уебинар
40.00лв.
трудни деца в началното училище

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано. След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да: Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици. Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа…

Виж повече »
+ Export Events