НОВАТА ПРОГРАМА НА УЕБИНАРИ С КРЕДИТИ

Партньорска програма на Център за международни изследвания CIREC и ДИУУ Софийски университет

Има отворена предварителна регистрация за всяка тема

Теми на обучителната програма за 2020 г

 1. Развиване на умение за устойчивост 
 2. Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училище  (за директори на учебни заведения)
 3. Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа (за учители)
 4. Създаване и развиване на емоционалната и социална интелигентност на учениците
 5. Създаване и развиване на емоционалната и социална интелигентност на децата в детската градина
 6. Компетентности / умения за XXI век
 7. Позитивно образование в началното училище
 8. Позитивно образование в средното училище
 9. Работа с трудни деца в детската градина
 10. Работа с трудни деца в началното училище
 11.  Японският опит за създаване на социални умения в детската градина, началното или средното училище  – по договаряне
 12. НОВО!!Диалог и изграждане на партньорство с родителите уебинарът ще се проведе през м. април.

Записалите се преди 23ти декември получават допълнителен достъп до учебните филми на CIREC със субтитри на български език.

ЯПОНСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

японската философия на образованието

Лекцията е изнесена на конференция ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ: ЯПОНИЯ -БЪЛГАРИЯ на 28ми септември 2019 г. в Софийски университет. Конференцията премина под патронажа на японското посолство, в чест на тройния юбилей на японо-българските отношения.

Организатори Департамент за иновации и усъвършенстване на учителите Софийски университет и фондация Мадара-България

автор: д-р Стефания ДИМИТРОВА – директор на Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО: Япония- България

японската философия на образованието

На 28-ми септември в конферентната зала на Софийски университет се проведе конференция на учителите новатори. Форумът отбеляза тройния юбилей на японо-българските двустранни отношения с две встъпителни лекции:
„Умения за 21-ви век: японската философия на образованието и добри практики“ на д-р Стефания Димитрова – директор на CIREC и „Образованието инвестиция за бъдещето и утвърдена сфера на сътрудничество и обмен между България и Япония“ – Вера Стефанова – дългогодишен дипломат в Япония.

Участниците гледаха учебни филми за японското образование.

Втора част бе изцяло посветена да добри практики на учителите новатори в България.

Всички участници и лектори получиха от издателство „Алфа-Омега“ книги „София-Токио – светът през погледа на децата“ – психологически портрет на две поколения български и японски деца и „Когато белият жерав разтвори крилете си“ – японският характер, култура, изкуство, поезия и митология.

Конференцията премина в приятелска атмосфера, заредена с възрожденската енергия на учителите-новатори.

Събитието беше организирано от ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България

Конференция ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Японската философия на образованието и добри практики от България.

Събитието е посветено на тройния юбилей на японо-българските отношения и е под патронажа на японското полоство в България.

В търсене на себе си зад ъгъла на XXI век

„Пътуваме зад завоя на XXI век като моряците на Колумб, които се отправят на пътешествие към новия свят с карта от XV век, на която има само морски дракони, заобиколени от замърсена вода.

Колумб плаваше под флага на мечтите. 
Имаме ли ние инспирираща нова мечта за желано и реализируемо бъдеще, която да ни стимулира?“

Издателство „Алфа-Омега“, фондация Мадара-България и БАН представят материали от международна конференция на тази тема
автори Стефания Димитрова, Юлияна Рот, Ален Тилей, Иван Слаников, Митсуо Рикимару, Радост Иванова, Тадаши Моринага и др.

Поръчка на книгата можете да направите на познатия ви адрес foundation_madara@abv.bg

В търсене на себе си зад ъгъла на ХХI ве
Книга с материали от международна конференция „В търсене на себе си зад ъгъла на ХХI век“

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

умение за устойчивост

НОВ УЕБИНАР  23-ти и 24-ти април от 14:00 до 18:00 ч

Устойчивостта е една от най-често срещаните черти на успешните, щастливи хора. Развитието на вашата устойчивост и тази на учениците не само ще ви помогне да се справите с предизвикателни ситуации, но и да повишите удовлетвореността си както в личния, така и в професионалния живот.

Уебинарът разглежда предизвикателствата, които комплексният и динамичен свят поставя пред способността за устойчивост на учители и ученици. Отправна точка  е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за нервните и психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост.

Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на способност за процъфтяване в средата на препятствия, промени и неуспехи.

Уебинарът е придружен от богат фонд видеоматериали.

Повече информация тук

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Регистрация – тук

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Защо емоционалната интелигентност е по-важна от IQ?

емоционална и социална интелигентност

Емоционална интелигентност – това е главната причина за успеха на всеки, който управлява екип

Даниъл  Голман въвежда термина „емоционална интелигентност“ през 1996 г. Твърдението му, че тя е по-важна от коефициента на интелигентност IQ се потвърждава на практика през 2010 г.

През 2010 г мултинационалните компании Google  и Pepsi Cola правят глобално проучване на успеваемостта на своите служители. Оказва се, че на една и съща позиция, управленският състав има различни постижения, които понякога се измерват с 50% финансови загуби или 50% по-големи приходи.

Каква е причината? Този въпрос е сериозно поставен на форум на работодателите от 104 страни по света (OCED  – организация за икономическо развитие и сътрудничество) . Отговорът е категоричен – емоционалната интелигентност на мениджърите се оказва главна причина за успехите на екипите, които ръководят.

На всеки три години OCED прави сравнително проучване на 15 годишните ученици от 100 страни по света (наречено PISA) за четене с разбиране, математика и наука. Тестовете са съставени по такъв начин, че да оценят успехите на учениците по ключови предмети. Защо 15 годишните ученици? Защото в повечето страни, на тази възраст учениците могат да изберат дали да продължат образованието си. Ако не желаят да учат, те трябва да са готови за живота.

През 2018 г в проучването PISA  е включен и тест за емоционална интелигентност. Очевидно работодателите имат вече ясна представа за значимостта на този фактор в успеваемостта на повечето професии, които управляват или работят в екип.

В уебинара на Семинари за учители на фондация Мадара-България ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА И УЧИЛИЩЕТО  ще получите познания, които ще улеснят работата ви в класа и училището. Лектор д-р Стефания Димитрова.

Време на провеждане 23-ти март от 10:00 до 17:00 ч,

Уебинарът е изработен в резултат от участието на екипа в международен проект на тема „Емоционална интелигентност за успешно лидерство“.

Теми

 1. Какво представлява емоционалната интелигентност и защо тя е по-важна от IQ
 2. Какво е „социална компетентност“ и как да я създаваме и развиваме в класа и училището
 3. Справяне с хроничния стрес в професията учител
 4. Кога говорим за „резонантен“ и кога за „дисонантен“ учител
 5. Стратегии на успешния лидер
 6. Техники за успешна комуникация с класа, колегите и родителите

Ще ви бъдат предоставени видеозапис и материали.

За отзиви за нашите уебинари вижте тук

Регистрация тук

Таксата за уебинара се превежда по сметка на Фондация Мадара-България УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  IBAN BG14UNCR70001519458646

основание за плащане – ДАТА НА УЕБИНАРА! 23 ти март и име на участника

Не забравяйте, че ако желаете удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити към таксата за уебинара 40.00 лв се добавят 30.00 лв за удостоверение

Фактура и адрес на виртуалната зала на уебинарите и указание за влизане в залата ще получите, след като получим таксата по банков път.

Краен срок за заплащане на таксата 22ри март!

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

работа с трудни деца

Нов уебинар на 12-ти и 13 -ти март от 14:00 до 18:00 ч

Тематична рамка

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано.

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано
 • Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици.
 • Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа и да възстановяват добрия климат в класа и добрите взаимоотношения с децата или учениците.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители и възпитатели в детската градина

Регистрация за участие тук

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси