Емоционална и социална интелигентност – три варианта

Международен проект на тема емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство

Център за международни  изследвания за образование и култура CIREC (СИРЕК) участва  в международен проект на тема „Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство“, в резултат на който, разработихме три квалификационни уебинара за директори на училища и учители.

 1. Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училище  (за директори на учебни заведения)
  Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на мениджъра на училището; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения  „директор – подчинен“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището.
 2. Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа (за учители и директори на училища)
  Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител – ученик“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.
 3. Създаване и развиване на емоционалната и социална интелигентност на децата и учениците
  Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря на въпроса: Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование и как да я развиваме в началното и средното училище. Защо тя е по-важна от аналитичната интелигентност IQ? Предложени са техники и методи за трениране на качества за успешни взаимоотношения “възпитател-дете“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на уебинара участниците ще могат да:

 • повишат познанията си относно методите за подобряване на емоционалната и социална интелигентност
 • разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
 • умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа или училището.
 • придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа или училището.

Кредит – 1.0

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Регистрация

Датите на трите варианта на семинарите са обявени в секцията календар, откъдето ще можете да се регистрате за участие.

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси