Пет начина да помогнем на интровертните ученици да вземат активно участие в учебния процес

трудни деца в началното училище

Когато се опитваме да създадем дух на сътрудничество в групата и класа, ние се сблъскваме с трудността да успокоим напрежението, което възниква  между екстровертните  и интровертните ученици. Екстровертните имат силно изразено желание да доминират, да се изявяват да монополизират вниманието на учителя и околните. Интровертните като че ли не желаят да участват или да се изявяват.

Трябва да знаем, че интровертните деца не са „срамежливите деца“. Срамежливите деца се опасяват да не бъдат осъдени от другите или порицани. Интровертните не се страхуват, те имат друг тип внимание; друг тип стимули могат да ги задвижат.

Помислете за това, когато създавате работната обстановка в класа:

Интровертните са най-продуктивни, когато се намират на спокойно място или когато са сами, стимулът за работа при тях идва отвътре. Те имат нужда от лично пространство.

Екстровертните се енергизират от вниманието на другите, от шума – стимулът при тях идва отвън. Те имат нужда от група.

Интровертните търсят отговора навътре в себе си. Те се чувстват по-добре когато отговарят писмено на зададен въпрос или се намират в малка група. Техните творчески прозрения се развиват постепенно, а не по метода на брейнсторм.

Екстровертните търсят отговора навън. Те се по-продуктивни когато са в голяма група или когато трябва да дадат публично своя отговор или в така наречения брейнсторм, когато им хрумват отлични идеи.

Или накратко

Интровертните Мислят-Действат-Мислят

Екстровертните Действат-Мислят-Действат

Важно е да се знаят и уважават тези разлики, а не да се коригират по начина, по който ни харесва.

Можем да създадем оптимални условия за двата типа характери като:

  1. Определим време за размисъл и време за активно участие.
  2. Да окуражаваме различията. Интровертните деца вземат активно участие, когато разберат, че са уважавани.
  3. Да зададем правилото: първо помисли, тогава говори! В такъв случай интровертното дете ще има времето да обмисли отговора си.
  4. Да организираме класа на малки групи така ,че интровертните деца да се намират сред себеподобни
  5. Да бъдат формулирани правила за вземане на участие в клас:
  • всеки да говори, когато му дойде реда
  • всеки да бъде изслушван с уважение
  • никой да не бъде осмиван или критикуван
  • да има време за тих размисъл и време за обща дискусия
  • да се поощрява изявата на всеки

по материали от Образование за XXI век

Успешният учител – 25 неща, които печелят уважението на учениците

Какво не ни казват за професията на учителя

Попитате ли някой ученик „Какво му е помогнало да успее в училище?“, вероятно няма да чуете нещо кой знае колко необикновено. По скоро той ще ви каже нещо подобно: „Господин Д. се държеше с уважиение към мен и ме поощряваше.“

Това, което учениците запомнят от годините на своето начално и средно образование, е преди всичко личната връзка с учителя, който ги е вдъхновил, който ги е оценил по достойнство, който им е помогнал да повярват в себе си.

Затова първият и най-важен въпрос, който трябва да си зададем, е как учителите се отнасят към своите ученици.

Ето 25 неща, които успешните учители правят по-различно от своите колеги:

1. Успешните учители имат ясни цели;

2 . Успешните учители имат усет за това, какво биха могли да постигнат техните ученици;

3. Успешните учители могат да минат и без похвали и подмазване;

4. Успешните учители знаят, кога да слушат учениците и кога да не им обръщат внимание;

5. Успешните учители имат позитивно отношение към своите ученици;

6. Успешните учители имат позитивна нагласа към всички ученици и очакват от тях да дадат максимума на това, което са способни;

7. Успешните учители имат чувство за хумор;

8. Успешните учители използват похвалите истински, а не като ласкателство;

9. Успешните учители знаят как да предприемат рискове;

10. Успешните учители са постоянни в своето поведение – правят това което обещават;

11. Успешните учители имат разнообразни методи: вместо да се превръщат в упорити и скучни старчета, те променят постоянно методите си на обучение;

12. Успешните учители търсят постоянно, как да се самоусъвършенстват;

13. Успешните учители комуникират с родителите;

14. Успешните учители се забавляват от своята работа с учениците, тя им носи удовлетворение и не ги натоварва;

15 . Успешните учители се адаптират към нуждите на учениците и възприемат класа като вечно променящо се единно тяло;

17. Упешните учители непрестанно правят промени в класната стая;

18 Успешните учители са емоционално интелигентни; Благодарение на своята емпатия разбират нуждите на своите ученици и реагират адекватно, не могат да бъдат заблудени от фалшиви емоции;

19. Успешните учители умеят да се адаптират към новото и към новите хора;

20. Успешните учители не се поддават на родителско влияние;

21. Успешните учители са забавни;

22. Успешните учители учат холистично, при тях обучението не се извършва във вакуум от сухи факти а с примери от живия живот;

23. Успешните учители никога не спират да се усъвършенстват;

24. Успешните учители мислят без обусловености- out of the box;

25. Успешните учители владеят своя предмет отлично.

Ако имате поне 5 от гореспоменатите качества,  вероятно сте успешен учител.

Жанет Хамилтон

По материали от Образование за XXI век