Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21. ВЕК

януари 14 /час 10:00 - 16:30

45.00лв.
умения за 21. век

Преглед и сравнение на способностите и талантите,  дефинирани като „умения за 21. век“ според  Европейската комисия, МОН, ЮНЕСКО и др.. Представена е рамката за определяне на „уменията за 21. век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика.

 Представени са особеностите на поколението, което в момента е обхванато от образователната система . Предложени са начини за повишаване на заинтересоваността на учениците от учебния материал.

Посочени са компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

Семинарът е придружен от богат фонд видеоматериали за добри методи и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за 21. век в България и по света.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

  • Повишат своята информираност за стандартите за създаване на умения за 21. век, изработени от водещи образователни институции
  • Ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката, както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели – усвояване на знания и умения за 21. век
  • Ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията.
  • Ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за 21. век

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Регистрацията завърши