Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

септември 2 - септември 3

40.00лв.
компетентностен подход в образованието

Компетентностен подход  в образованието – Партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България

Лектор д-р Стефания Димитрова

Компетентностен подход в образованието отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Уебинаръ представя цялостна стратегия за създаване на образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностен подход чрез позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

  • Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключови
    компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
  • Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключови компетентности;
  • Нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители;
  • Нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в 21. век;

Видео материали на успешни практики на компетентностен подход в образованието в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

  • Разбират визията, същността и целта на компетентностния подход в образованието и видовете компетентности
  • Прилагат най-новия и модерен принцип на компетентностен подход в образованието в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности
  • Ще усъвършенстват уменията си за:  планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии,  методически похвати и техники  в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Квалификационно обучение за учители от ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Хасково

Завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC без кредит

Отзиви за нашите семинари за учители тук

Често задавани въпроси тук

Организатори

CIREC, Фондация Мадара-България
ДИУУ, Софийски университет

Място

Велинград
Велинград, България
View Място Website

Регистрацията завърши