Адекватен отговор на предизвикателствата към училището на 21-ви век

позитивно образование

През 2017 г  Център за международни  изследвания за образование и култура CIREC участва  в международен проект на тема „Позитивно образование- единственият адекватен отговор на предизвикателствата към училището на 21-ви век.“

Квалификационният уебинар Позитивно образование на 28 ми април е разработен в резултат на международния проект и предлага много видеоматериали на добри практики.

Тематична рамка:

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
 • Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
 • Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
 • Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

емоционална интелигентност за успешно управление на класа

Резултати от международния проект „Емоционална интелигентност за успешно управление на класа “ е представен в квалификационен уебинар за учители, който завършва с 1 квалификационен кредит.

Тематична рамка

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес  на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител – ученик“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището и класа.

След успешно преминаване на уебинараучастниците ще могат да:

 • Ще повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в класа
 • Разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
 • Ще умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в класа.
 • Ще придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа.
 • Кредит – 1.0
 • Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадриТаксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIRECУдостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лвЕ-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Уебинар УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

умения за XXI век

Център за международни изследвания за образование и култура CIREC взе участие в международен проект на тема „Идентифициране и дефиниране на умения за XXI век“. Резултатите от този проект са предложени на вниманието на учителите в квалификационен Интернет семинар/уебинар.

Дати

30 и 31 януари от 14.00 до 17.00 ч

Тематична рамка на уебинара „Умения за XXI век“

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, МОН, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика. Добри практики за методика и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век. Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

 • Повишат своята информираност за стандартите за създаване на умния за XXI век, изработени от водещи образователни институции.
 • Ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели усвояване на знания и умения за XXI век.
 • Ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията.
 • Ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за XXI век.

Кредит – 1.0 с удостоверение от ДИУУ Софийски университет

Предназначен за директори на училища, учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Пет начина да помогнем на интровертните ученици да вземат активно участие в учебния процес

трудни деца в началното училище

Когато се опитваме да създадем дух на сътрудничество в групата и класа, ние се сблъскваме с трудността да успокоим напрежението, което възниква  между екстровертните  и интровертните ученици. Екстровертните имат силно изразено желание да доминират, да се изявяват да монополизират вниманието на учителя и околните. Интровертните като че ли не желаят да участват или да се изявяват.

Трябва да знаем, че интровертните деца не са „срамежливите деца“. Срамежливите деца се опасяват да не бъдат осъдени от другите или порицани. Интровертните не се страхуват, те имат друг тип внимание; друг тип стимули могат да ги задвижат.

Помислете за това, когато създавате работната обстановка в класа:

Интровертните са най-продуктивни, когато се намират на спокойно място или когато са сами, стимулът за работа при тях идва отвътре. Те имат нужда от лично пространство.

Екстровертните се енергизират от вниманието на другите, от шума – стимулът при тях идва отвън. Те имат нужда от група.

Интровертните търсят отговора навътре в себе си. Те се чувстват по-добре когато отговарят писмено на зададен въпрос или се намират в малка група. Техните творчески прозрения се развиват постепенно, а не по метода на брейнсторм.

Екстровертните търсят отговора навън. Те се по-продуктивни когато са в голяма група или когато трябва да дадат публично своя отговор или в така наречения брейнсторм, когато им хрумват отлични идеи.

Или накратко

Интровертните Мислят-Действат-Мислят

Екстровертните Действат-Мислят-Действат

Важно е да се знаят и уважават тези разлики, а не да се коригират по начина, по който ни харесва.

Можем да създадем оптимални условия за двата типа характери като:

 1. Определим време за размисъл и време за активно участие.
 2. Да окуражаваме различията. Интровертните деца вземат активно участие, когато разберат, че са уважавани.
 3. Да зададем правилото: първо помисли, тогава говори! В такъв случай интровертното дете ще има времето да обмисли отговора си.
 4. Да организираме класа на малки групи така ,че интровертните деца да се намират сред себеподобни
 5. Да бъдат формулирани правила за вземане на участие в клас:
 • всеки да говори, когато му дойде реда
 • всеки да бъде изслушван с уважение
 • никой да не бъде осмиван или критикуван
 • да има време за тих размисъл и време за обща дискусия
 • да се поощрява изявата на всеки

по материали от Образование за XXI век

Успешният учител – 25 неща, които печелят уважението на учениците

Какво не ни казват за професията на учителя

Попитате ли някой ученик „Какво му е помогнало да успее в училище?“, вероятно няма да чуете нещо кой знае колко необикновено. По скоро той ще ви каже нещо подобно: „Господин Д. се държеше с уважиение към мен и ме поощряваше.“

Това, което учениците запомнят от годините на своето начално и средно образование, е преди всичко личната връзка с учителя, който ги е вдъхновил, който ги е оценил по достойнство, който им е помогнал да повярват в себе си.

Затова първият и най-важен въпрос, който трябва да си зададем, е как учителите се отнасят към своите ученици.

Ето 25 неща, които успешните учители правят по-различно от своите колеги:

1. Успешните учители имат ясни цели;

2 . Успешните учители имат усет за това, какво биха могли да постигнат техните ученици;

3. Успешните учители могат да минат и без похвали и подмазване;

4. Успешните учители знаят, кога да слушат учениците и кога да не им обръщат внимание;

5. Успешните учители имат позитивно отношение към своите ученици;

6. Успешните учители имат позитивна нагласа към всички ученици и очакват от тях да дадат максимума на това, което са способни;

7. Успешните учители имат чувство за хумор;

8. Успешните учители използват похвалите истински, а не като ласкателство;

9. Успешните учители знаят как да предприемат рискове;

10. Успешните учители са постоянни в своето поведение – правят това което обещават;

11. Успешните учители имат разнообразни методи: вместо да се превръщат в упорити и скучни старчета, те променят постоянно методите си на обучение;

12. Успешните учители търсят постоянно, как да се самоусъвършенстват;

13. Успешните учители комуникират с родителите;

14. Успешните учители се забавляват от своята работа с учениците, тя им носи удовлетворение и не ги натоварва;

15 . Успешните учители се адаптират към нуждите на учениците и възприемат класа като вечно променящо се единно тяло;

17. Упешните учители непрестанно правят промени в класната стая;

18 Успешните учители са емоционално интелигентни; Благодарение на своята емпатия разбират нуждите на своите ученици и реагират адекватно, не могат да бъдат заблудени от фалшиви емоции;

19. Успешните учители умеят да се адаптират към новото и към новите хора;

20. Успешните учители не се поддават на родителско влияние;

21. Успешните учители са забавни;

22. Успешните учители учат холистично, при тях обучението не се извършва във вакуум от сухи факти а с примери от живия живот;

23. Успешните учители никога не спират да се усъвършенстват;

24. Успешните учители мислят без обусловености- out of the box;

25. Успешните учители владеят своя предмет отлично.

Ако имате поне 5 от гореспоменатите качества,  вероятно сте успешен учител.

Жанет Хамилтон

По материали от Образование за XXI век