РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Уебинар за учители на 18-ти март от 10:00 ч

Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на децата в детската градина. Лектор д-р Стефания Димитрова

Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на емоционалната и социалната интелигентност на децата.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

  • повишат познанията си относно методи и техники  за развиване на емоционалната интелигентност на децата
  • открият какви емоционални и социални умения следва да притежават децата, в епохата на общество на 21. век.
  • разпознават източниците на  стрес у децата и да развиват уменията им за справяне със стреса .
  • придобият умения за работа с деца с различна емоционална, познавателна и поведенческа ангажираност към детската градина .

Кредит – 1.0 от Софийски университет

Предназначен за учители в детски градини

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC – без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от пет участника: cirec(@)cirec.eu

тел: 0878 468 582

Ако желаете семинарът да бъде проведен за учителите от Вашето учебно заведение във Вашето населено място, свържете се с нас на cirec(@)cirec.eu или тел: 0878 468 582