ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

уебинар на 19.11.2022 завършва с 1:0 образователен кредит от Софийски университет

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики в началното училище, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Видеоматериали от България, САЩ, Япония, Австралия.

Лектор д-р Стефания Димитрова

Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми:

  • теория и практика на позитивно образование в началното училище;
  • нови стратегии и техники заповишаване на академичната успеваемост на учениците;
  • нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици в началното училище;
  • нови стратегии и техники за развиване на емоционална и социална интелигентност и справяне с тормоза и насилието в училище;
  • видео материали на успешни практики на позитивно образование в началното училище в България, Германия, Австралия, САЩ, Япония, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

  • Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
  • Използват принципа на позитивно образование за повишаване на мотивацията за учене и академичната успеваемост на поколението Алфа, което се обучава в началното училище
  • Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивното образование
  • Ще използват ефективни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
  • Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Календар на уебинарите