ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Семинар онлайн на 26-ти март 2022 от 10:00 ч до 17:00 ч.

Семинарът разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотивацията за учене, критичното мислене и творчеството.

Решенията откриваме на пресечната точка между психология, методика на обучението и добри педагогически практики в България и по света.

Ще се запознаете с
– причините за необходимост от нови интерактивни методи и техники за формиране на устойчивото внимание и траен интерес към учебния материал на учениците от поколението Z и Алфа, които в момента са обхванати от образователната система;
-това как интерактивното обучение модернизира традиционното образование, като активизира различни параметри на образователния процес;
-какви са принципите за организация на интерактивно обучение;
-какво означава интердисциплинарно обучение в професионални учебни общности;
-какви са силните и слаби страни на ученето чрез опит и преживяване или още т.нар. активно учене

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи .

Приложен е план за създаване на интерактивни методи и използването на интерактивни техники в обучителния процес.

Ще видите видеоматериали на добри практики от България, САЩ, Австралия и Германия.

Лектор д-р Стефания Димитрова

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • могат да прилагат различни интерактивни методи, чрез които ще се  повиши мотивацията за учене и ангажираност на учениците към учебния процес и ще се повиши академичната успеваемост
  • могат да развиват интердисциплинарни уроци, чрез които да развиват критично, нестандартно, творческо мислене на учениците
  • развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
  • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да развият своите умения за работа в екип

Кредит – 1.0 от ДИУУ Софийски университет

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ние пазим личните Ви данни. Ако се интересувате повече, вижте страницата GDPR.

Това съобщение е изпратено автоматично до всички, които са участвали в семинари на фондация Мадара-България или са се записали за получаване на наши публикации. Ако не желаете да получавате съобщения от нас – отговорете на този мейл с текст „Моля, отпишете ме!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *