ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Семинар онлайн на 26-ти март 2022 от 10:00 ч до 17:00 ч.

Семинарът разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотивацията за учене, критичното мислене и творчеството.

Решенията откриваме на пресечната точка между психология, методика на обучението и добри педагогически практики в България и по света.

Ще се запознаете с
– причините за необходимост от нови интерактивни методи и техники за формиране на устойчивото внимание и траен интерес към учебния материал на учениците от поколението Z и Алфа, които в момента са обхванати от образователната система;
-това как интерактивното обучение модернизира традиционното образование, като активизира различни параметри на образователния процес;
-какви са принципите за организация на интерактивно обучение;
-какво означава интердисциплинарно обучение в професионални учебни общности;
-какви са силните и слаби страни на ученето чрез опит и преживяване или още т.нар. активно учене

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи .

Приложен е план за създаване на интерактивни методи и използването на интерактивни техники в обучителния процес.

Ще видите видеоматериали на добри практики от България, САЩ, Австралия и Германия.

Лектор д-р Стефания Димитрова

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

  • могат да прилагат различни интерактивни методи, чрез които ще се  повиши мотивацията за учене и ангажираност на учениците към учебния процес и ще се повиши академичната успеваемост
  • могат да развиват интердисциплинарни уроци, чрез които да развиват критично, нестандартно, творческо мислене на учениците
  • развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
  • усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да развият своите умения за работа в екип

Кредит – 1.0 от ДИУУ Софийски университет

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители

Абонирайте се за нашия бюлетин

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. See our Privacy Policy for more information.

Това съобщение е изпратено автоматично до всички, които са участвали в семинари на фондация Мадара-България или са се записали за получаване на наши публикации. Ако не желаете да получавате съобщения от нас – отговорете на този мейл с текст „Моля, отпишете ме!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.