СВОБОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Хранилища на образователни ресурси със свободен достъп

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува онлайн каталог с над 10 000 безплатни образователни ресурси – уроци, видеоклипове, игри, софтуерни симулации и картинки за всички възрасти и предмети.

Те могат да се използват както самостоятелно от учителите, учениците и техните родители, така и да се комбинират за създаване на по-сложно учебно съдържание и по-интерактивни уроци.

Голяма част от свободните ресурси в каталога са създадени от преподаватели в българските училища чрез инструменти като Liveworksheets, LearningApps, H5P, Smart test , Wordwall, Quizizz, Quizlet, и др.

Ето и някои от най-големите доставчици на образователно съдържание – Khan academy, Academico, TED ED, Free 3D anatomy National Science Foundation, CommonSpaces, Library of the Congres, ClicZone.

Платформата за интерактивни симулации по STEM дисциплини, създадена и поддържана от Кан Академия, Академико и др. Платформата позволява даден урок или видеоклип да бъдат лесно намерени чрез филтриране по различни критерии – етап на образование, клас, предмет или вид на ресурса. Може да се търси и по ключова дума или автор.

Онлайн каталогът на МОН има за цел да стимулира учителите да бъдат дигитални създатели на учебно съдържание като ползват свои или общодостъпни ресурси.

Той е създаден по проект „Образование за утрешния ден” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“Каталога и хранилището към него можете да разгледате тук: https://oer.mon.bg/s/oer/page/welcome.

В помощ на учителя – уроци за всички възрасти и всички класове

#предучилищно образование

#математика

#български език и литература

#физика

#химия

#биология

#ИТ

#история

#философия

#психология

#музика

#изкуство

#природни науки

#хуманитарни науки

#здраве и медицина

#програмиране и компютърни науки

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.