КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Компетентностен подход

Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи. Компетентностен подход чрез позитивно образование може да бъде прилаган както като цялостна стратегия на училището така и като стратегия, методи и техники на отделния преподавател..

Позитивно образование

Представлява цялостна стратегия за създаване на такава образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностния подход в позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

  • Видове ключови компетентности
  • Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите
    компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
  • Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключовите компетентности;
  • Нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители;
  • Нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в 21. век;

Видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

  • Разбират визията, същността и целта на компетентностния подход в образованието и видовете компетентности.,
  • Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности.
  • Ще усъвършенстват уменията си за: – планиране на дейности за формиране на компетентности;– прилагане на стратегии,  методически похвати и техники с цел формиране на компетентности у учениците в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Повече информация за семинарите и уебинарите ще получите в Често задавани въпроси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *