Развиване на емоционалната интелигентност на децата и учениците

Онлайн обучение за учители, което завършва с удостоверение с кредит от Софийски университет.

Партньорска програма между Център за международни изследвания за образование и култура на фондация Мадара-България и Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийски университет.

Всяко онлайн обучение за учители е резултат от участието на Центъра за изследвания в областта на образованието в международни проекти по темите, на които са посветени семинарите/уебинарите.

На 25 януари и 8-ми февруари ще имате възможност да се запознаете с една от най-важните теми, залегнали в изискванията на МОН за усвояване от всеки учител. Това е темата за „Създаване и развиване на емоционалната интелигентност на децата и учениците“.

Онлайн обучението за учители се осъществява във виртуална класна стая, където ще можете да наблюдавате лектора, който изнася презентация. Ще имате възможност да видите богат видеоматериал по темата, включително разнообразни добри практики на учители по света и у нас.

Регистрирайте се за участие в онлайн обучението за учители тук

Направен е анализ на ключовите емоционални компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност.

Курсът отговаря на въпроса: Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование и как да я развиваме в началното и средното училище.

Защо емоционалната интелигентност е по-важна от аналитичната интелигентност IQ?

Предложени са техники и методи за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител-дете“.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на онлайн обучението участниците ще могат да:

  • повишат познанията си относно методите за подобряване на емоционалната и социална интелигентност
  • разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
  • умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа или училището.
  • придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа или училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *